Charakteristika: Geodet zaměřuje části zemského povrchu a objekty na něm, provádí potřebné výpočty a následně vyhodnocuje a zobrazuje zaměřené objekty pro potřeby katastru nemovitostí, investiční výstavby, stavebnictví, lesnictví, zemědělství, měst a obcí.

7. platová třída

  1. Vykonávání geodetických prací při tvorbě map, komplexní příprava vstupů pro automatizované zpracovávání map a operátů evidence nemovitostí, šetření vlastnických a uživatelských vztahů při tvorbě a údržbě mapových a písemných operátů.
  2. Vykonávání geodetických prací v geodetických bodových polích podle odzkoušených a zavedených technologických postupů.

8. platová třída

  1. Samostatné vykonávání geodetických a fotogrammetrických činností v oblasti tvorby a údržby státního mapového díla určeného pro potřeby obrany státu.
  2. Samostatné provádění měřických a jiných geodetických prací v geodetických bodových polích a při vyhotovování geometrického plánu podle odzkoušených a zavedených technologických postupů.

9. platová třída

  1. Provádění náročných sestavitelských a revizních činností v technologii správy a údržby mapového díla, určeného pro potřeby obrany republiky, řízení speciálních geodetických činností, kontrolní a revizní práce v oblasti speciální vojenské geografie.
  2. Řízení a provádění speciálních a kontrolních geodetických činností v geodetických bodových polích.

10. platová třída

  1. Samostatné provádění geodetických prací úředně oprávněným projektantem podle platných právních a technických předpisů. Metodické vedení a dohled na úseku projekce pozemkového úřadu. Zajišťování grafických databází pro projekci pozemkových úprav.

11. platová třída

  1. Koordinace a usměrňování geodetických činností a věcí v oblasti katastru nemovitostí v organizacích s celostátní působnosti.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499