Charakteristika: Geograf provádí grafické zpracování geografických dat klasickým nebo automatizovaným způsobem podle odzkoušených a zavedených technologických postupů v geografickém informačním systému.

8. platová třída

  1. Samostatné práce v geografickém informačním systému, grafické zpracovávání dat klasickým nebo automatizovaným způsobem podle odzkoušených a zavedených technologických postupů.

9. platová třída

  1. Komplexní zajišťování nejsložitějších činností souvisejících s vyhodnocováním a zpracováváním geografických dat pro potřebu automatizovaného zpracování.
  2. Samostatné vykonávání náročných činností souvisejících se sběrem, vyhodnocováním a zpracováváním geografických dat pro potřebu geografického informačního systému.

10. platová třída

  1. Samostatné vykonávání nejnáročnějších koncepčních, tvůrčích a koordinačních činností v státních mapových dílech (grafická, mapová a geografická tvorba) a bázích dat celostátního a mezinárodního významu.
  2. Komplexní zajišťování složitějších geografických činností, například správy a aktualizace geografických dat nástroji geografického informačního systému a tvorby kartografických modelů nebo atypických prací včetně jejich kontroly a vyhodnocování.

11. platová třída

  1. Příprava geografických rešerší a informací z mezinárodního prostoru a zpracovávání specializovaných geografických informací a publikací určených pro obranu státu.

12. platová třída

  1. Komplexní zpracovávání specializovaných geografických rešerší, informací a publikací určených pro obranu státu s využitím specializovaných databází a informačních zdrojů zahraničního původu.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499