Charakteristika: Produkční kulturních projektů vykonává soubor činností vedoucích k přípravě a vlastní realizaci kulturního projektu (kulturním projektem se v tomto případě rozumí např. provoz kulturního domu, kulturní festival, koncert, atd…).

5. platová třída

 1. Organizační zajišťování kulturně-osvětových akcí místního významu. Koordinace místa, času, pořadatelského zajištění, propagace a dalších věcí méně rozsáhlých a organizačně náročných akcí.

6. platová třída

 1. Zajišťování kulturně-osvětových akcí místního významu, činnosti klubů, souborů a jiných zájmových uskupení se zaměřením na kulturně-výchovnou činnost.

7. platová třída

 1. Samostatné zajišťování kulturně-výchovných akcí a programů regionálního (kraj, více obcí) významu, činnosti klubů, souborů a jiných zájmových uskupení se zaměřením na kulturně-výchovnou činnost.
 2. Zajišťování kulturně-výchovných činností (zájmového vzdělávání, neprofesionálního umění, regionální kultury) ve specializovaných kulturních zařízeních.

8. platová třída

 1. Samostatná odborná činnost v jednotlivých oblastech kulturně-výchovné činnosti, například obsahová příprava a realizace regionálních akcí.
 2. Organizace muzejních programů, spolupráce na jejich dramaturgii.

9. platová třída

 1. Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v jednotlivých oborech kulturně-výchovné činnosti a veřejných služeb kultury.
 2. Specializované mimoškolní vzdělávání dětí v oblasti působnosti hvězdáren a planetárií rozvíjející jejich zájmovou činnost, znalosti a tvořivé schopnosti a systematicky doplňující školní výuku.

10. platová třída

 1. Stanovování priorit kulturněvýchovné činnosti pro dané období včetně koncipování organizačně náročných a složitě koncipovaných celostátních a mezinárodních přehlídek, festivalů, sympozií, konferencí apod.
 2. Samostatná tvorba náročných multimediálních pořadů hvězdáren a planetárií.
 3. Odborná výuka ve specializovaných kurzech hvězdáren a planetárií.

11. platová třída

 1. Stanovování obecných celostátních zásad, podmínek a kriterií realizace akcí neprofesionálního umění, zájmového vzdělávání a regionální kultury, hledání a aplikace nových postupů a specifických metod.
 2. Samostatná tvorba náročných multimediálních pořadů hvězdáren a planetárií s využitím složitých speciálních zařízení.
 3. Provádění astronomických pozorovatelských činností včetně výběru, přípravy a realizace projektů.

12. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje jednotlivých oblastí kulturně-výchovné činnosti a veřejných služeb kultury.
 2. Samostatné astronomické pozorování, výběr, příprava a realizace projektů včetně jejich vyhodnocování, zpracovávání výstupů a jejich popularizace.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499