Charakteristika: Soustružník kovů seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené soustružnické stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálu soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním apod.

3. platová třída

 1. Soustružení čel, povrchů, osazení a hran, vrtání průchozích děr, řezání závitů závitníky a upíchnutí zátky ve stupni přesnosti IT 12 na hrotových soustruzích.
 2. Soustružení povrchů, čel, osazení, hran a děr přírub ve stupni přesnosti IT 12 na svislých soustruzích.
 3. Vytlačování, odřezávání a lemování stínidel z hliníkového plechu na kovotlačitelských poloautomatických soustruzích.

4. platová třída

 1. Soustružení osazených povrchů, čel a děr včetně vnitřních zápichů kluzných kroužků ve stupni přesnosti IT 10 na seřízených revolverových NC soustruzích.
 2. Vrtání a soustružení děr ojnice ve stupni přesnosti IT 12 na vodorovných vyvrtávačkách.
 3. Soustružení povrchů, čela, hran a osazených děr vedení ventilů ve stupni přesnosti IT 12 včetně výměny nástrojů a doseřízení na seřízených vícevřetenových poloautomatických soustruzích osazených nejvýše 7 nástroji.

5. platová třída

 1. Soustružení čel, čelních zápichů, povrchů a čel nábojů, srážení hran, vrtání a vystružení děr ve stupni přesnosti IT 11 a zavrtávání děr po obvodu čel nábojů oběžných lopatkových kol včetně výměny nástrojů a doseřízení na seřízených vícevřetenových automatických soustruzích s osazením více než 8 nástroji.
 2. Soustružení povrchů v poměru D:1 až 1:25 ve stupni přesnosti IT 10 na hrotových soustruzích.
 3. Soustružení povrchů, čel, zápichů, hran a řezání závitů nožem na šroubu ve stupni přesnosti IT 10 a 6 H na revolverových soustruzích.
 4. Vrtání a vystružování přerušovaných děr do svařence ložiska ve stupni přesnosti IT 8 s dodržením předepsané souososti na vodorovných vyvrtávačkách.
 5. Soustružení čel, povrchů, vybrání a děr odlitků vík ve stupni přesnosti IT 8 na svislých soustruzích.
 6. Obrábění jednoduchých třmenů ve stupni přesnosti IT 8 na obráběcím centru.
 7. Soustružení vnějších jednoduchých tvarových závitů v délce do 500 mm.
 8. Vytlačování parabolických krytů z ocelového plechu ve čtyřech operacích na kovových modelech včetně srovnávání a srážení hran.

6. platová třída

 1. Soustružení povrchů, čel, čelních vybrání, děr a klínových drážek stupňovitých řemenic ve stupni přesnosti IT 7 na hrotových soustruzích.
 2. Soustružení čel, povrchů a osazených děr odlitků věnců o průměru 7500 mm ve stupni přesnosti IT 7 na svislých soustruzích.
 3. Zarovnávání čel, vrtání slepých děr, soustružení vnitřních zápichů ve stupni přesnosti IT 8 a vnitřních závitů nožem ve stupni přesnosti 4 H do odlitků vík na poloautomatických soustruzích.
 4. Vyvrtávání, soustružení děr nožem ve stupni přesnosti IT 6, řezání závitů a frézování drážek nábojů dvojramenných pák na vodorovných vyvrtávačkách.
 5. Soustružení vnějších kulových ploch ve stupni přesnosti IT 9.
 6. Soustružení vnitřních jednoduchých tvarových závitů.

7. platová třída

 1. Soustružení sedminásobně osazených povrchů, čel, čelních vybrání, děr a vnitřních vybrání tělesa válců ve stupni přesnosti IT 7 o hmotnosti 3000 kg na hrotových soustruzích.
 2. Soustružení povrchu včetně úkosů a rádiusů, čel a děr odlitků šnekových kol ve stupni přesnosti IT 6 s požadavkem dodržení předepsané kolmosti a rovnoběžnosti ploch na svislých soustruzích.
 3. Vrtání, vysoustružení a soustružení různých děr nožem do těles rychlostních skříní ve stupni přesnosti IT 6 s požadavkem dodržení předepsané přesnosti roztečí děr na vodorovných vyvrtávačkách.
 4. Soustružení vnitřních kulových ploch ve stupni přesnosti IT 9.
 5. Obrábění složitých součástí ve stupni přesnosti IT 6 a vyšší na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo na obráběcím centru.

8. platová třída

 1. Soustružení osminásobně osazených povrchů, zápichů, závitů a dvojchodých modulových závitů šnekových hřídelů ve stupni přesnosti IT 5 na hrotových soustruzích.
 2. Soustružení povrchů, několikanásobně osazených čel, děr a vnitřních vybrání, broušení čelních ploch přídavným zařízením na odlitcích otočných stolů ve stupni přesnosti IT 5 s požadavkem dodržení předepsané souososti a rovnoběžnosti všech ploch na svislých soustruzích.
 3. Vyvrtávání a vysoustruhování děr, soustružení děr nožem v pěti polohách a 27 osách do těles vřeteníků ve stupni přesnosti IT 6 s dodržením předepsané přesnosti roztečí os a s dodržením úchylek tvarů na vodorovných vyvrtávačkách.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499