Charakteristika: Zedník provádí opravy na stavebních konstrukcích, zednické a betonářské práce při úpravách povrchů s použitím malt, cihel, tvárnic a dalšího stavebního materiálu.

4. platová třída

 1. Vyzdívání příček a přizdívek ze všech druhů materiálu včetně provádění a oprav omítek zatřených na ostro.
 2. Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu.

5. platová třída

 1. Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxferů.
 2. Provádění a opravy jednovrstvých omítek hladkých.
 3. Provádění a opravy vnitřních dlažeb.
 4. Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží (do 90 kg/m3), nosných zdí, průvlaků, pilířů a říms.
 5. Bourání nosných konstrukcí objektu (nosných zdí, základů, překladů, samonosných schodů, kleneb, stropů apod.) s příslušným zajišťováním.

6. platová třída

 1. Vyzdívání režného zdiva a jednoduchých kleneb.
 2. Provádění a opravy omítek cementových hlazených ocelovým hladítkem, štukových a šlechtěných škrábaných.
 3. Provádění a opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů různými druhy materiálů.
 4. Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží (nad 90 kg/m3).
 5. Provádění zednických oprav kašen, krbů a jiných architektonických částí dekorací kašírováním, tupováním, stříkáním a škrábáním podle požadovaného druhu dekorace.
 6. Vyzdívání, úpravy a doplňování historických vazeb cihlového a kamenného zdiva se spárováním předepsaným způsobem a napojováním na původní zdivo.

7. platová třída

 1. Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva podle stavebních výkresů v členitých základech, vynášení výšek, rozměřování otvorů, provádění a kontrola vazeb zdiva při křížení, v dutinovém zdivu a podobně.
 2. Provádění a opravy venkovních obkladů nebo vnitřních dlažeb mramorovými nebo jinými kamennými prvky.
 3. Výměna nosných sloupů a pilířů s vyzdíváním, dozdíváním a rekonstrukcí profilových kamenných a cihelných prvků.
 4. Vyzdívání a opravy cihelných a kachlových pecí.

8. platová třída

 1. Sanace historických zděných konstrukcí, například spínáním narušeného zdiva a kleneb, vyrovnáváním vychýleného zdiva a deformovaných kleneb s případným doplňováním podstatných částí zpevňování základů nebo jejich obnovování, při použití tradičních technologií a se znalostí historických materiálů.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].