Charakteristika: Tesař obsluhuje ruční, elektrické a motorové dřevoobráběcí nástroje a zhotovuje, montuje a udržuje vázané dřevěné konstrukce, bednění, dřevěné obklady a pomocné dřevěné konstrukce na stavbě.

4. platová třída

 1. Základní odborné konstrukční tesařské práce, například obkládání stěn a stropů izolačními deskami, zhotovování záklopů a podbíjení z hrubých prken na stropních konstrukcích.
 2. Základní odborné bednicí práce, například bednění ztužujících pasů a věnců na nosném zdivu, bednění desek, patek a obrubníků.
 3. Základní odborné lešenářské práce, například stavění a rozebírání trubkových lešení o výšce do 10 m.

5. platová třída

 1. Odborné konstrukční práce, například zhotovování trámových nebo fošinkových stropů s prováděním komínových výměn, venkovního nebo vnitřního obložení hoblovanými prkny, rozebírání konstrukcí krovů tesařsky vázaných.
 2. Odborné bednicí práce, například bednění konstrukcí s ústupky a výstupky, bednění deskových stropů.
 3. Odborné lešenářské práce, například montáž a demontáž trubkových lešení prostorových a pojízdných, stavění a rozebírání všech trubkových lešení o výšce nad 10 m.
 4. Kladení a opravy hoblovaných a nehoblovaných podlah v památkových objektech.
 5. Ruční výroba štípaného šindele včetně provádění oprav a doplňování šindelových krytin na památkových objektech.

6. platová třída

 1. Složité odborné konstrukční tesařské práce, například zhotovování a osazování krovů a nosníků sedlových, pultových, valbových a polovalbových střech.
 2. Složité odborné bednicí práce, například bednění atik, říms a zábradlí všeho druhu.
 3. Složité odborné lešenářské práce, například stavby prostorových lešení uvnitř objektů pro stavby a opravy stropních a střešních konstrukcí hal, vestibulů, stadionů apod.
 4. Stavění mimořádně náročných trubkových konstrukcí podle projektů a statických výpočtů.
 5. Provádění tesařských konstrukcí dveří, vrat a okenic podle historických vzorů s dodržením původní technologie.
 6. Tesařské práce při obnově památek, roubení bohatě zdobených, popřípadě patrových staveb lidové architektury z kuláčů nebo trámů z tvrdého nebo měkkého dřeva, opracovaných do zvláštních profilů s nárožními spoji, provedenými křivočarým nebo ozdobným plátováním nebo kampováním, zubováním na rybinu apod.
 7. Přenesení roubených přízemních staveb lidové architektury pravidelného půdorysu.bednění atik, říms a zábradlí všeho druhu, bednění křivočarých nebo točitých schodišť.
 8. Zhotovování a osazování přímočarých dřevěných schodů se stupnicemi a podstupnicemi z hoblovaného materiálu.

7. platová třída

 1. Vysoce odborné konstrukční tesařské práce, například zakládání tesařských konstrukcí podle situačních a prováděcích výkresů ve velmi členitých půdorysech a rozdílných výškových základových úrovních nebo vynášení, rýsování a vyvázání krovů střech valbových, stanových a křížových nebo krovů s několika střešními sklony proměnného tvaru.
 2. Zhotovování a osazování křivočarých schodů s kosými stupni.
 3. Bednění s provedením případné podpěrné nebo ztužující konstrukce pro zdění velmi složitých kleneb, například křížové kuželového typu, vějířové, šroubové, visuté a jiné mimořádně složité klenby.
 4. Zhotovování kompletního žebřinového vozu s loukoťovými koly.
 5. Rukodělné zhotovování architektonických článků a náročných konstrukčních tesařsky ztvárněných detailů staveb lidové architektury (dekorativní členění stěn slepými arkádami, dekorativní členění štítů, lomenic, pavlačí s vykrajovanými lištami a sloupky, ornamentálně řezané tesařské obložení ostění, oken, zárubní dveří a vrat apod.).

8. platová třída

 1. Rukodělné zhotovování a opravy složitých dřevěných výrobních strojů a mechanismů, například soustrojí větrných mlýnů, vodních hamrů, lisoven a valch a jejich uvedení do provozu.
 2. Přenesení roubených reprezentativních staveb lidové architektury (rychty, kostely, věže, větší usedlosti apod.) s doplněním chybějících nebo poškozených částí konstrukčních prvků, s dodržením původního vzhledu.
 3. Zásadní opravy dřevěných historických krovů, točitých schodišť, trámových stropů, hrázdění a dalších autentických konstrukcí při maximálním dochování původního historického materiálu.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499