10. platová třída

  1. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb v obci.

11. platová třída

  1. Příprava a tvorba rozhodnutí o odnětí a určení výkonu přenesené působnosti obce včetně rozhodování o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti.
  2. Zpracovávání vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, kvalitativních, organizačně-technických nebo jiných hledisek.
  3. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb v obci s rozšířenou působností.

12. platová třída

  1. Zpracovávání celostátních vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, organizačně -technických a jiných hledisek.
  2. Tvorba koncepce veřejné správy a veřejných služeb v kraji nebo v územně členěném statutárním městě včetně koordinace realizace strategických cílů k zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb.
  3. Komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů územních samosprávných celků nebo územních správních úřadů.

13. platová třída

  1. Všeobecná celostátní koordinace a metodické usměrňování orgánů územních samosprávných celků.
  2. Tvorba koncepce výkonu státní správy v území a v podmínkách územních samosprávných celků se zaměřením na ekonomickou, finanční, kompenzační, dislokační a právní problematiku včetně tvorby koncepce příspěvků na výkon státní správy územním samosprávným celkům a srovnávacích analýz.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499