9. platová třída

 1. Zajišťování agendy zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
 2. Souhrnné odborné práce při provádění prevence v oblasti provozu na pozemních komunikacích, například řešení systémových opatření v oblasti dopravního značení.
 3. Výkon silničního správního úřadu ve věcech přestupků.

10. platová třída

 1. Zajišťování celostátní agendy výjimek ze zákazu jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy.
 2. Kategorizace dálnic a silnic nebo užívání dálnic a silnic s celostátní působností.
 3. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí komunikací, mostů, podchodů a systémů centrálního řízení dopravy.
 4. Koordinace a usměrňování zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
 5. Výkon silničního správního úřadu v působnosti obce s rozšířenou působností.

11. platová třída

 1. Výkon silničního správního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 2. Zpracování odborných stanovisek ve věci výstavby dálnic a silnic I. třídy a k příslušným technickým normám a předpisům.
 3. Příprava programů výstavby a obnovy pozemních komunikací v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 4. Tvorba koncepce rozvoje sítě pozemních komunikací pro účely územního plánování z hlediska kraje nebo hlavního města Prahy včetně posuzování souladu s územně plánovací dokumentací.
 5. Koordinace výkonu silničního správního úřadu.

12. platová třída

 1. Příprava programů výstavby a obnovy dálnic a silnic I. třídy.
 2. Posuzování a schvalování investičních záměrů a projektů staveb dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.
 3. Koordinace a usměrňování výkonu silničních správních úřadů v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 4. Koordinace výkonu silničního správního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

13. platová třída

 1. Tvorba a koordinace programů technického rozvoje za obor pozemních komunikací.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]