8. platová třída

 1. Posuzování splnění podmínek k provozování silniční motorové dopravy a taxislužby včetně vystavování průkazů způsobilosti.
 2. Zajišťování agendy evidence řidičů nebo vozidel.

9. platová třída

 1. Posuzování technické způsobilosti vozidel.
 2. Posuzování podmínek pro udělování řidičských oprávnění a pro odnímání, omezování, podmiňování, vracení a rušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění ve správním řízení včetně posuzování pravosti řidičských průkazů členských států Evropské unie pro účely jejich výměny.
 3. Posuzování podmínek pro vydávání řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče a paměťových karet řidiče vozidel a servisních paměťových karet.
 4. Posuzování podmínek k provozování autoškoly a způsobilosti vozidel k výcviku.
 5. Zajišťování programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
 6. Schvalování jízdních řádů a jejich postupování do celostátního informačního systému ve veřejné linkové osobní dopravě, která je finančně podporována městem nebo krajem.
 7. Zajišťování operativního řízení provozu veřejných služeb v přepravě cestujících.
 8. Zajišťování agendy udělování licencí k provozování pravidelné linkové osobní dopravy, která je finančně podporována městem nebo krajem.
 9. Vyřizování podnětů, petic a stížnosti k provozu veřejných služeb v přepravě cestujících.
 10. Příprava a vyhodnocování přepravních průzkumů ve veřejných službách v přepravě cestujících.

10. platová třída

 1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.
 2. Zajišťování agendy udělování a odnímání oprávnění k provozování stanic technické kontroly a stanic měření emisí.
 3. Posuzování a schvalování zařízení pro stanice technické kontroly a měření emisí.
 4. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.
 5. Komplexní posuzování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla.
 6. Výkon dopravního úřadu v oblasti mezinárodní dopravy ve smyslu zákona o silniční dopravě.
 7. Projednávání a vedení řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
 8. Zajišťování celostátní nebo krajské agendy udělování výjimek z omezení jízdy některých vozidel v provozu na pozemních komunikacích.
 9. Zpracování standardu kvality a bezpečnosti poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících.
 10. Tvorba a správa integrovaného tarifu veřejných služeb v přepravě cestujících.
 11. Zpracování odborných stanovisek k náhradnímu zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v důsledku uzavírky na silnicích nebo výluky na dráze.
 12. Sledování a vyhodnocování vývoje přepravních potřeb.

11. platová třída

 1. Stanovování zásad a podmínek pro provoz zařízení stanic technické kontroly a měření emisí.
 2. Samostatné posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a vyhotovování podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich předávání státnímu zastupitelství, popřípadě jinému příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.
 3. Zpracování strategických a koncepčních dokumentů k prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v kraji nebo hlavním městě Praze.
 4. Udělování a odnímání akreditace k provozování výuky a výcviku řidičů včetně provádění zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky a výcviku řidičů.
 5. Stanovování technologických, technických a ekonomických podmínek souvisejících se smluvním poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících pomocí nabídkového řízení nebo přímého zadání.
 6. Zřizování a organizace integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.
 7. Analýzy a vyhodnocování ekonomické a provozní efektivity systému veřejné dopravy v působnosti města a kraje.
 8. Kontrola vykazování nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.
 9. Časová a směrová koordinace jednotlivých autobusových a drážních linek souvisejících s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících v působnosti kraje a obce.
 10. Zajišťování propojitelnosti mezi elektronickými systémy plateb a odbavení cestujících ve veřejných službách v přepravě cestujících.
 11. Navrhování jízdních řádů a oběhů vozidel ve veřejné linkové autobusové dopravě, která je finančně podporována městem nebo krajem.

12. platová třída

 1. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.

13. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích nebo silniční nákladní dopravy.
 2. Zpracovávání celostátních zásad pro kontrolu vývoje nabídky kapacit a vyhodnocování intenzity silniční nákladní dopravy.
 3. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování technické způsobilosti typu vozidel, jejich částí a samostatných konstrukčních celků.
 4. Tvorba celostátní koncepce stanic technické kontroly, stanic měření emisí a technických silničních kontrol Policie České republiky.
 5. Tvorba a aktualizace celostátní koncepce a strategie bezpečnosti silničního provozu, její koordinace na národní a mezinárodní úrovni.
 6. Tvorba celostátní koncepce péče o technický stav vozidel v provozu, zejména s ohledem na technickou bezpečnost, vliv na životní prostředí, mezinárodní a mezirezortní koordinaci.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]