9. platová třída

 1. Projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území.

10. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje drážních dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti obce.
 2. Šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.

11. platová třída

 1. Celostátní koordinace kombinované dopravy v logistických přepravních systémech v rámci dopravní soustavy.
 2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
 3. Celostátní zajišťování uzavíraní závazků veřejné služby na dráze.
 4. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.
 5. Koordinace a posuzování regulace provozování drah a drážní dopravy, ochranného pásma dráhy a ohrožení dráhy, bezpečnosti drah a drážního provozu a fungování sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 6. Zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě se škodou velkého rozsahu a postižením na zdraví včetně kontroly uložených opatření.

12. platová třída

 1. Ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
 2. Koordinace uzavírání závazků veřejné služby na dráze.
 3. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.
 4. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.
 5. Koordinace podmínek shody systémů drah, drážních vozidel a zařízení v rámci mezinárodní dopravy.
 6. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.
 7. Tvorba koncepce regulace tarifů v železniční dopravě.
 8. Analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499