10. platová třída

 1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.
 2. Komplexní výkon státního odborného dozoru v jednotlivých oborech dopravy, například silniční a městská doprava, pozemní komunikace v působnosti obce.
 3. Zpracovávání celostátních analýz při hodnocení dopravní obslužnosti území.

11. platová třída

 1. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v jednotlivých oborech dopravy, například v oboru dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace.
 2. Celostátní výkon státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy, například v oboru dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace.
 3. Komplexní výkon státního odborného dozoru v jednotlivých oborech dopravy, například silniční a městská doprava, pozemní komunikace, v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

12. platová třída

 1. Stanovování metodiky pro tvorbu technických norem v jednotlivých oborech dopravy a dopravní infrastruktuře.
 2. Tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací do dopravních oborů a dopravní infrastruktury.
 3. Tvorba koncepce a zásad k regulaci přístupu dopravců na dopravní cestu.
 4. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.
 5. Tvorba koncepce dopravní obslužnosti v jednotlivých oborech dopravy v kraji nebo hlavním městě Praze.
 6. Tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti obce.
 7. Tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti statutárního města.

13. platová třída

 1. Koordinace programu technické normalizace a metodiky pro tvorbu technických norem v souladu s programy mezinárodních a evropských normalizačních organizací v oborech dopravy včetně koordinace účasti České republiky na tvorbě mezinárodních a evropských norem v rámci mezinárodních a evropských organizací. Stanovování základních parametrů staveb a technických a technologických zařízení v oborech dopravy.
 2. Zpracovávání prognóz trhu dopravy a poptávky po službách včetně analýz vývoje.
 3. Metodické usměrňování rozvoje dopravních sítí, střednědobé strategie rozvoje dopravy, územní ochrany dopravních koridorů a rozvoje dopravní soustavy. Koordinace rozvoje dopravních sítí v souladu s mezinárodními závazky.
 4. Tvorba celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých oborech dopravy.
 5. Tvorba celostátní koncepce a zásad dopravních vztahů v jednotlivých oborech dopravy včetně cenové a poplatkové politiky.
 6. Tvorba celostátní koncepce veřejné osobní dopravy, městské hromadné dopravy, integrovaných dopravních systémů nebo kombinované dopravy.
 7. Tvorba koncepce vytváření národního prostředí pro používání globálních navigačních družicových systémů.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce civilního letectví včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodní spolupráce ve specializovaných oborech.
 2. Tvorba celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury.
 3. Tvorba koncepce zpracovávání celostátních územně technických podkladů dopravní politiky státu včetně jejich mezinárodní a mezirezortní koordinace.
 4. Tvorba komplexních programů rozvoje navigačních družicových systémů a souvisejících aplikací.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce a strategie dopravní politiky státu.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].