Charakteristika: Referent specialista územního plánování vykonává nejnáročnější koncepční a metodické činnosti včetně zabezpečování úkolů, vyplývajících z mezinárodní spolupráce a to na všech úrovních státní správy, se znalostí problematiky územního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu a s orientací v celkové právní úpravě veřejné správy.

Charakteristika: Odborný referent stavebního řádu na úrovni krajských stavebních úřadů, městských a obecních a místních stavebních úřadů vykonává činnosti požadované stavebním zákonem, s nutnou znalostí problematiky stavebního řádu, územního rozhodování a správního práva popř. územního plánování.

8. platová třída

 1. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon obecného stavebního, speciálního stavebního nebo vojenského stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“).

9. platová třída

 1. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon úřadu územního plánování.
 2. Zajišťování dokumentace průběhu územně plánovacích nebo rozhodovacích procesů ve vymezené působnosti úřadu územního plánování nebo stavebního úřadu.
 3. Výkon agendy stavebního úřadu.

10. platová třída

 1. Výkon úřadu územního plánování.
 2. Výkon stavebního úřadu.
 3. Výkon územně plánovací činnosti obecním úřadem.

11. platová třída

 1. Koordinace výkonu úřadu územního plánování.
 2. Koordinace výkonu stavebního úřadu.
 3. Pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
 4. Výkon orgánu územního plánování v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.
 5. Výkon stavebního úřadu v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.

12. platová třída

 1. Koordinace a usměrňování výkonu stavebního úřadu v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.
 2. Koordinace a usměrňování výkonu orgánu územního plánování v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.
 3. Pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocování vlivu na udržitelný rozvoj území v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

13. platová třída

 1. Komplexní pořizování krajských a regionálních koncepcí územního rozvoje včetně zajišťování vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území.
 2. Koordinace a systémové usměrňování územního plánování České republiky.
 3. Koordinace a systémové usměrňování stavebního řádu České republiky.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce územního plánování České republiky.

2. Tvorba koncepce stavebního řádu České republiky.

3. Stanovování systémových přístupů a východisek územního rozvoje České republiky.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie územního rozvoje České republiky.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499