7. platová třída

 1. Vyřizování žádostí o výpisy a potvrzení ze živnostenského rejstříku.
 2. Zajišťování odborných prací na úseku živnostenského podnikání.

8. platová třída

 1. Zajišťování živnostenské agendy, například posuzování plnění zvláštních podmínek provozování živnosti.

9. platová třída

 1. Výkon živnostenského úřadu v oblasti ohlašovacích živností.
 2. Zajišťování činnosti centrálního registračního místa živnostenského podnikání.

10. platová třída

 1. Souhrnný výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenského podnikání, například metodické, konzultační a poradenské v rozsahu působnosti živnostenského úřadu.
 2. Výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností.
 3. Komplexní zajišťování činností centrálního registračního místa živnostenského podnikání.
 4. Samostatný výkon živnostenské kontroly.
 5. Samostatný výkon dozoru v oblasti regulace reklamy.

11. platová třída

 1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu.
 2. Metodické usměrňování obecních živnostenských úřadů ve vymezené působnosti kraje.
 3. Komplexní zajišťování činnosti jednotného kontaktního místa vybraných obecních úřadů.
 4. Posuzování rozsahu živnostenského oprávnění a závažných případů ztráty bezúhonnosti ve sporných a složitých případech a zpracovávání odborných stanovisek o právu na provozování živnosti pro orgány moci výkonné nebo soudní, orgány územních samosprávných celků a jiné orgány a pro právnické a fyzické osoby podle zvláštních právních předpisů.
 5. Koordinace výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy.

12. platová třída

 1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu kraje nebo hlavního města Prahy.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499