6. platová třída

 1. Evidence památkového fondu v území, registrace kulturních památek včetně evidenčních listů jednotlivých kulturních památek.

7. platová třída

 1. Provádění dílčích inspekčních prací památkové inspekce, odborné zpracování, ověřování a došetřování podkladů pro kontrolní činnost v působnosti památkové inspekce.
 2. Usměrňování kulturně-výchovného využití kulturních památek.

8. platová třída

 1. Zajišťování odborné agendy v oblasti autorských práv, práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.

9. platová třída

 1. Samostatné zajišťování ucelených odborných agend v oblasti kultury a státní památkové péče včetně specializovaných agend péče o kulturní památky, národní kulturní památky a archeologické nálezy.
 2. Posuzování územních plánů a urbanistických studií z hlediska památkové péče.
 3. Koordinace správy místních památek včetně samostatného zajišťování specializovaných agend péče o památky místního významu.
 4. Posuzování a vypracování stanovisek k prohlášení nebo zrušení kulturních památek.

10. platová třída

 1. Zajišťování péče o kulturní památky a kontroly plnění zákonných povinností vlastníků nebo uživatelů kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.
 2. Vydávání stanovisek k územním plánům, regulačním plánům a urbanistickým studiím z hlediska památkové péče.
 3. Vymezování ochranného pásma kulturní památky.

11. platová třída

 1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované práce v dílčích oblastech umění, kulturně-výchovné činnosti, ochrany kulturních památek a sbírkových předmětů.
 2. Koncepce a koordinace správy místních památek, jejich obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany kulturních památek včetně stanovování způsobu financování.
 3. Zpracovávání koncepcí a programů rozvoje muzejní, galerijní, divadelní, knihovnické, kulturně-naučné, vědeckopopulární a dalších oblastí kultury.
 4. Vydávání Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón, Plánů území s archeologickými nálezy.
 5. Zajišťování péče o národní kulturní památky a památky UNESCO, kontroly plnění zákonných povinností vlastníků nebo uživatelů kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.
 6. Komplexní zajišťování odborné agendy související s archeologickými nálezy či nepředvídatelnými nálezy kulturně cenných předmětů.
 7. Zpracovávání plánu ochrany kulturních památek jako součásti krizového plánu a zajišťování zabezpečení kulturních památek při vzniku mimořádné či krizové situace.
 8. Tvorba metodických postupů výkonu státní památkové péče v kraji.

12. platová třída

 1. Celostátní koordinace a usměrňování správy rozsáhlých a významných kulturních památek a sbírkových předmětů.
 2. Tvorba koncepce podpory státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499