6. platová třída

 1. Evidence památkového fondu v území, registrace kulturních památek včetně evidenčních listů jednotlivých kulturních památek.

7. platová třída

 1. Provádění dílčích inspekčních prací památkové inspekce, odborné zpracování, ověřování a došetřování podkladů pro kontrolní činnost v působnosti památkové inspekce.
 2. Usměrňování kulturně-výchovného využití kulturních památek.

8. platová třída

 1. Zajišťování odborné agendy v oblasti autorských práv, práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.

9. platová třída

 1. Samostatné zajišťování ucelených odborných agend v oblasti kultury a státní památkové péče včetně specializovaných agend péče o kulturní památky, národní kulturní památky a archeologické nálezy.
 2. Posuzování územních plánů a urbanistických studií z hlediska památkové péče.
 3. Koordinace správy místních památek včetně samostatného zajišťování specializovaných agend péče o památky místního významu.
 4. Posuzování a vypracování stanovisek k prohlášení nebo zrušení kulturních památek.

10. platová třída

 1. Zajišťování péče o kulturní památky a kontroly plnění zákonných povinností vlastníků nebo uživatelů kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.
 2. Vydávání stanovisek k územním plánům, regulačním plánům a urbanistickým studiím z hlediska památkové péče.
 3. Vymezování ochranného pásma kulturní památky.

11. platová třída

 1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované práce v dílčích oblastech umění, kulturně-výchovné činnosti, ochrany kulturních památek a sbírkových předmětů.
 2. Koncepce a koordinace správy místních památek, jejich obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany kulturních památek včetně stanovování způsobu financování.
 3. Zpracovávání koncepcí a programů rozvoje muzejní, galerijní, divadelní, knihovnické, kulturně-naučné, vědeckopopulární a dalších oblastí kultury.
 4. Vydávání Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón, Plánů území s archeologickými nálezy.
 5. Zajišťování péče o národní kulturní památky a památky UNESCO, kontroly plnění zákonných povinností vlastníků nebo uživatelů kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.
 6. Komplexní zajišťování odborné agendy související s archeologickými nálezy či nepředvídatelnými nálezy kulturně cenných předmětů.
 7. Zpracovávání plánu ochrany kulturních památek jako součásti krizového plánu a zajišťování zabezpečení kulturních památek při vzniku mimořádné či krizové situace.
 8. Tvorba metodických postupů výkonu státní památkové péče v kraji.

12. platová třída

 1. Celostátní koordinace a usměrňování správy rozsáhlých a významných kulturních památek a sbírkových předmětů.
 2. Tvorba koncepce podpory státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].