Charakteristika: Samostatný hospodářskosprávní referent zajišťuje správu rozsáhlého majetku a majetkových souborů včetně údržby tohoto majetku.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem. Samostatný výkon kontroly na úseku hospodaření s majetkem územních samosprávných celků.
 2. Metodické usměrňování částí obce na úseku správy majetku.

10. platová třída

 1. Komplexní zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku obce, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných způsobů disponování s tímto majetkem včetně kontroly.
 2. Navrhování obchodního využití majetku obce včetně ekonomických analýz a návrhů na svěření majetku částem obce nebo jiným subjektům.
 3. Komplexní zajišťování odborných činností v procesu změny formy vlastnictví majetku státu včetně tvorby metodiky dané agendy.

11. platová třída

 1. Hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami v rozsahu stanoveném právním předpisem.
 2. Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem statutárního města, jeho nabývání, převodu, prodeje, pronájmu a zastavování.
 3. Koordinace postupu a metodické usměrňování procesu změny formy vlastnictví majetku státu.
 4. Provádění systémových specializovaných prací v oblasti programového financování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu.

12. platová třída

 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly hospodaření s majetkem státu.
 2. Zpracovávání analytických a metodických materiálů v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční. Zpracovávání obecných metodických postupů ministerstva v oblasti hospodaření s majetkem státu.
 3. Celostátní poradenská činnost v oblasti restitucí a vyrovnání majetkových podílů z transformace zemědělských družstev.
 4. Komplexní výkon činností spojených s tvorbou projektů změny formy vlastnictví majetku, analýzou a odborným posouzením souhrnu ekonomických a právních údajů.
 5. Koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem kraje nebo hlavního města Prahy.
 6. Stanovování hlavních směrů rozvoje, koordinace a metodické usměrňování programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu, stanovování postupů a standardů pro posuzování a vyhodnocování potřeb, využívání vstupů a stanovování technickoekonomických podmínek.

13. platová třída

 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnického práva státu.
 2. Tvorba kontrolní politiky státu na úseku hospodaření s majetkem státu.
 3. Tvorba koncepce změn forem vlastnictví majetku státu ve vazbě na záměry příslušného ministerstva, které plní zakladatelskou funkci, se zřetelem na povahu majetku státu a majetkových účastí státu na podnikání jiných osob.
 4. Stanovování celostátních zásadních změn forem vlastnictví majetku státu.
 5. Tvorba koncepce programového pořizování a obnovy majetku státu z prostředků státního rozpočtu a financování investic rezortu s rozsáhlým vnitřním členěním a dalšími vazbami na jiné celostátní nebo mezinárodní systémy.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu.
 2. Tvorba koncepce zásadních programů změn forem vlastnictví majetku státu.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce politiky pohybu kapitálu a plateb a v oblasti ochrany zahraničních investic.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].