Charakteristika: Samostatný hospodářskosprávní referent zajišťuje správu rozsáhlého majetku a majetkových souborů včetně údržby tohoto majetku.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem. Samostatný výkon kontroly na úseku hospodaření s majetkem územních samosprávných celků.
 2. Metodické usměrňování částí obce na úseku správy majetku.

10. platová třída

 1. Komplexní zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku obce, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných způsobů disponování s tímto majetkem včetně kontroly.
 2. Navrhování obchodního využití majetku obce včetně ekonomických analýz a návrhů na svěření majetku částem obce nebo jiným subjektům.
 3. Komplexní zajišťování odborných činností v procesu změny formy vlastnictví majetku státu včetně tvorby metodiky dané agendy.

11. platová třída

 1. Hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami v rozsahu stanoveném právním předpisem.
 2. Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem statutárního města, jeho nabývání, převodu, prodeje, pronájmu a zastavování.
 3. Koordinace postupu a metodické usměrňování procesu změny formy vlastnictví majetku státu.
 4. Provádění systémových specializovaných prací v oblasti programového financování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu.

12. platová třída

 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly hospodaření s majetkem státu.
 2. Zpracovávání analytických a metodických materiálů v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční. Zpracovávání obecných metodických postupů ministerstva v oblasti hospodaření s majetkem státu.
 3. Celostátní poradenská činnost v oblasti restitucí a vyrovnání majetkových podílů z transformace zemědělských družstev.
 4. Komplexní výkon činností spojených s tvorbou projektů změny formy vlastnictví majetku, analýzou a odborným posouzením souhrnu ekonomických a právních údajů.
 5. Koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem kraje nebo hlavního města Prahy.
 6. Stanovování hlavních směrů rozvoje, koordinace a metodické usměrňování programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu, stanovování postupů a standardů pro posuzování a vyhodnocování potřeb, využívání vstupů a stanovování technickoekonomických podmínek.

13. platová třída

 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnického práva státu.
 2. Tvorba kontrolní politiky státu na úseku hospodaření s majetkem státu.
 3. Tvorba koncepce změn forem vlastnictví majetku státu ve vazbě na záměry příslušného ministerstva, které plní zakladatelskou funkci, se zřetelem na povahu majetku státu a majetkových účastí státu na podnikání jiných osob.
 4. Stanovování celostátních zásadních změn forem vlastnictví majetku státu.
 5. Tvorba koncepce programového pořizování a obnovy majetku státu z prostředků státního rozpočtu a financování investic rezortu s rozsáhlým vnitřním členěním a dalšími vazbami na jiné celostátní nebo mezinárodní systémy.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu.
 2. Tvorba koncepce zásadních programů změn forem vlastnictví majetku státu.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce politiky pohybu kapitálu a plateb a v oblasti ochrany zahraničních investic.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499