6. platová třída

 1. Příprava ucelených podkladů pro jednoduchá rozhodnutí v daňovém řízení nebo pro správu jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.

7. platová třída

 1. Zajišťování nejméně složitých úkonů v rámci fáze daňového řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.

8. platová třída

 1. Zajišťování činnosti v rámci fáze daňového řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
 2. Zajišťování agendy převodů vybraných výnosů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů.

9. platová třída

 1. Zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
 2. Metodické usměrňování výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s regionální působností.
 3. Komplexní správa agendy převodů výnosů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů včetně průběžného vyhodnocování tohoto procesu a realizace příslušných opatření.

10. platová třída

 1. Koordinace výkonu agendy fází daňového řízení v rámci správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
 2. Komplexní výkon agendy při správě daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění ve složitých případech správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.

11. platová třída

 1. Koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, zahrnující stanovení jednotných pravidel pro uplatňování pravomoci správců daně ve vymezené územní působnosti.
 2. Komplexní výkon specializovaných činností správy daní u specifických subjektů vyznačujících se složitostí jednotlivých faktorů jako jsou případy s mezinárodním prvkem či komplikovaná daňová nebo správní řízení nebo případy vzájemně právně, ekonomicky a personálně propojených subjektů.
 3. Analytické činnosti při vyhledávání a vyhodnocování komplikovaných ekonomických a právních vazeb u subjektů s majetkovou, personální nebo jinak propojenou činností.

12. platová třída

 1. Realizace daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou s celostátní působností.
 2. Koordinace daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou v rozsahu svěřené působnosti podle jednotlivých druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s regionální působností.
 3. Komplexní výkon specializovaných činností správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění v obzvláště složitých případech s celostátní působností.
 4. Provádění svodných analýz daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění pro koncepční a legislativní výstupy.

13. platová třída

 1. Koordinace koncepcí a analýz v oblasti daňové politiky, správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a potírání daňových úniků v rámci celé soustavy daní s regionální působností.
 2. Koordinace výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s celostátní působností.
 3. Stanovování jednotných metodických zásad na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s celostátní působností.

14. platová třída

 1. Tvorba strategie realizace politiky daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
 2. Komplexní zajišťování návrhů věcného řešení na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění se zásadními dopady rozpočtovými, ekonomickými a sociálními.
 3. Tvorba návrhů dalšího rozvoje soustavy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění nebo dalšího rozvoje organizace, řízení a kontroly správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]