8. platová třída

  1. Provádění cenových kontrol, vytýkacích řízení nebo vyhledávací činnosti.

9. platová třída

  1. Analýza a statistické vyhodnocování vývoje cen, výdajů a příjmů domácností a jejich dopadů na životní náklady obyvatel.
  2. Zjišťování obvyklých cen movitého majetku, ověřování deklarovaných údajů o hodnotách majetku daňových subjektů a kontrola cen nemovitostí zjištěných ze znaleckých posudků.

10. platová třída

  1. Oceňování majetku podle cenových předpisů, zjišťování obvyklých cen majetku a zajišťování oceňovací činnosti pro výkon exekucí včetně analýzy a vyhodnocování zjištěných údajů.
  2. Komplexní výkon cenové kontroly v působnosti územních správních úřadů. Koordinace výkonu cenové kontroly v působnosti územního samosprávného celku.

11. platová třída

  1. Zpracovávání návrhů na zkvalitnění způsobů oceňování jednotlivých druhů nemovitostí na základě analýz cen na trhu s nemovitostmi včetně provádění komplexní kontroly ocenění.
  2. Navrhování jednotlivých cenově regulačních opatření.
  3. Koordinace a metodické usměrňování cenové kontroly ve vymezené územní působnosti.

12. platová třída

  1. Zpracovávání analýz a predikcí vývoje cen a výdajů domácností a jejich vlivu na vývoj míry inflace a životních nákladů.
  2. Tvůrčí zpracovávání obecných způsobů oceňování hmotného i nehmotného majetku.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].