Charakteristika: Tlumočník znakové řeči převádí jednoznačně smysl sdělení z výchozího jazyka do jazyka cílového. Tlumočí věrně způsob vyjádření slyšícího a neslyšícího účastníka komunikace, nemění význam ani obsah sdělení.

10. platová třída

  1. Překlad a simultánní tlumočení v rámci běžných každodenních situací.

11. platová třída

  1. Simultánní tlumočení z/do českého znakového jazyka odborných témat, oficiálních jednání a řízení.
  2. Simultánní tlumočení z/do českého znakového jazyka v rámci praktického vyučování, odborné praxe a odborného výcviku středních škol a při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů.
  3. Překlad a tlumočení do českého znakového jazyka pro klienta se sluchovou vadou vyžadujícího značnou míru přizpůsobení formy tlumočení.
  4. Překlad odborných textů, oficiálních zpráv a dokumentů z/do českého znakového jazyka.

12. platová třída

  1. Překlad a simultánní tlumočení v situacích nebo v prostředí mimořádného celostátního nebo mezinárodního významu a simultánní tlumočení v situacích, kde odbornost, hloubka a rozsah tématu klade nejvyšší nároky na odbornost tlumočníka a rozsáhlou terminologickou přípravu, například při výuce odborných předmětů.

13. platová třída

  1. Rozvoj oboru tlumočnictví českého znakového jazyka.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499