5. platová třída

  1. Lámání (včetně korektur) publikací a časopisů jedno- i dvousloupečných kombinovaných s obrázky, vzorci, tabulkami a podobně s dokreslováním netypických znaků a cizích liter.
  2. Zhotovování (včetně rozměrových archů) kombinovaných montáží pro ofsetový tisk.

6. platová třída

  1. Lámání (včetně korektur) náročných publikací (vícesloupečných s vysvětlivkami, poznámkami, margináliemi, oblomením obrázků, iniciálami, nepravidelnou úpravou apod., vyskytujících se převážně v celém díle) kombinované s obrázky, vzorci, tabulkami apod. s dokreslováním netypických znaků s cizích liter.
  2. Zhotovování barvotiskových montáží včetně rozměrových archů, kolíčkovým způsobem.

7. platová třída

  1. Zhotovování montáží náročných časopisů včetně rozměrových archů, ve více verzích a náročných barvotiskových časopisů, jejichž výrobní harmonogram je stanoven maximálně v hodinách.
  2. Zhotovování barvotiskových montáží včetně rozměrových archů, montovaných na kresbu bez krycích znamének a bez použití kolíčkového způsobu.
  3. Zhotovování (včetně rozměrových archů) montáží topografických, speciálních a atlasových map.
  4. Zhotovování (včetně rozměrových archů) montáží s vysokou soutiskovou přesností na celé ploše montáže pro velkoformátové tiskové stroje.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499