4. platová třída

 1. Ruční sázení hladké sazby časopisů, knih apod.

5. platová třída

 1. Sázení a korigování standardních sazeb společenských a hospodářských tiskopisů, například poděkování, vstupenek, navštívenek, plakátů, letáků apod. nebo sazeb z tištěných vzorů včetně provádění mutací.
 2. Sázení i cizojazyčných prací a korektur hladké a jedenkrát smíšené sazby na fotosázecích zařízeních s automatickým vyplňováním řádek včetně sazby předem rozpočítané do stran.

6. platová třída

 1. Lámání včetně upravování a korigování sazeb politických, vědeckých, technických a odborných knih a časopisů, brožur a podobně i cizojazyčných.
 2. Sázení hladkých sazeb i cizojazyčných časopisů a podobně na sázecích strojích písmenových a řádkových.
 3. Sázení i cizojazyčných prací hladké a jedenkrát smíšené sazby na fotosázecích zařízeních bez automatického vyplňování řádek.

7. platová třída

 1. Lámání, upravování a korigování sazeb náročných časopisů s obtížnou typografickou úpravou textů nejméně dvousloupečných (každé číslo se zařazuje samostatně), vědeckých a technických časopisů s různou úpravou textů, obrázků, tabulek, matematických nebo chemických vzorců (pokud se v časopise vyskytuje nejméně polovina stran s touto kombinací).
 2. Sázení smíšených sazeb i cizojazyčných na sázecích strojích a sázení deníků, časopisů, technických příruček, vědeckých knih, učebnic, náročných hospodářských a společenských tiskopisů, tabulek a podobně.
 3. Sázení i cizojazyčných prací a korektur na všech typech fotosázecích zařízení časopisů a deníků mimo románů, básní a povídek sázených v časovém předstihu.
 4. Zajišťování technologie zpracování složitých prováděcích projektů zpracování dat na výpočetních systémech včetně zabezpečení ochrany, údržby a aktualizace složitých databází, provádění úprav těchto projektů na podmínky konkrétního pracoviště.

8. platová třída

 1. Obsluha řídicí a osvitové jednotky a provádění systémových operací (diagnostiky a úpravy databází).
 2. Sázení prostorových matematických a chemických vzorců.
 3. Analýza, formulace a algoritmizace konkrétních úloh zpracování polygrafických uživatelských aplikací v oblasti fotosazby, automatizované tvorby map, osvitové jednotky a zařízení digitálního nátisku.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování nejsložitějších automatizovaných polygrafických činností nebo atypických prací včetně jejich projektování a vyhodnocování.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499