Charakteristika: Umělecký kašér modeluje, vyřezává, formuje a odlévá podle modelů, historických vzorů a výtvarných návrhů scénické dekorace, rekvizity, části kostýmů a makety ze sádry a jiných hmot. Snímá masky nebo části těl u živých modelů.

Charakteristika: Umělecký štukatér zhotovuje uměleckou výzdobu interiérů i exteriérů budov podle modelů, historických vzorů a výtvarných návrhů ze sádry, umělého kamene a jiných hmot.

5. platová třída

 1. Zhotovování jednoduchých klínových forem a odlévání sádrových odlitků včetně retuše.
 2. Zhotovování konstrukcí a tažení jednoduchých říms a profilů.
 3. Modelování a zhotovování menších plastických modelů a různých plastik a odlitků z nejrůznějších materiálů.
 4. Modelování slohových ornamentů podle dokumentace a zhotovování šablon všech druhů.

6. platová třída

 1. Tažení profilů a rozet na stropě včetně zhotovování konstrukcí.
 2. Zhotovování sgrafitových výzdob budov a montáž složitých sádrových konzol a říms.
 3. 3. Zhotovování silikonových a kaučukových forem.
 4. 4. Plastická řezba slohových nebo jiných tvarů u nábytku, ozdobných rámů a architektonických a ornamentálních prvků z různých druhů materiálů.

7. platová třída

 1. Zhotovování klínových a kombinovaných forem včetně želatinových.
 2. Zhotovování složitých rabicových stropů a tažení nik, sloupů a jiných profilů.
 3. Modelování a zhotovování modelů a plastik všeho druhu z nejrůznějších materiálů s různými povrchovými úpravami podle výtvarných návrhů pro scénografickou výrobu.
 4. Snímání odlitků různých částí lidského těla a zhotovování forem pro výrobu odlitků.

8. platová třída

 1. Zhotovování složitých modelů a písem podle výtvarného návrhu.
 2. Provádění nejnáročnějších uměleckořemeslných štukatérských prací vnější a vnitřní slohové výzdoby objektů, například vícebarevného figurálního sgrafita a barevného umělého mramoru.
 3. Snímání masek nebo částí obličeje u živých modelů.

9. platová třída

1. Samostatné provádění rekonstrukce a specializovaných úprav nejnáročnějších štukatérských děl s využíváním restaurátorských technik.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Naučí se ovládat tradiční technologické postupy a techniky a získají znalosti o použití jednotlivých druhů materiálů v oboru. Naučí se provádět štukatérské práce uměleckořemeslného charakteru, tj. proměřovat a zakreslovat výzdobu, přenášet plošné kresby na materiál a na plochy stěn i stropů pomocí speciálních nástrojů a měřidel, zhotovovat sádrové, lukoprénové a klínové formy a odlévat do nich, modelovat ornamenty, ošetřovat a skladovat formy a modely pro formování, vytvářet různé druhy patiny, připravovat malty, omítkové směsi a směsi na umělý kámen a mramor, zhotovovat omítky stěn a stropů, vytvářet základní druhy sgrafita, vytvářet reprodukce prací a provádět jejich osazování, vytvářet šablony pro profilované tahy a vytahovat a začišťovat složité profily a provádět drobné opravy štukolustra a umělého mramoru. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499