Charakteristika: Kurátor vytváří sbírku v kulturní či paměťové instituci, zpracovává, uchovává a prezentuje movité kulturní nebo přírodní dědictví.

9. platová třída

 1. Správa sbírky nebo mobiliárního fondu.
 2. Terénní výzkumy prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty.
 3. Zprostředkovávání sbírkových předmětů badatelům a zajišťování prezentace sbírky veřejnosti.

10. platová třída

 1. Tvorba sbírky a správa významných a rozsáhlých mobiliárních fondů.
 2. Stanovování postupů a způsobů a výběr sbírkových předmětů pro preparování a konzervování a pro restaurování mobiliárních fondů včetně dohledu nad prováděnými pracemi.
 3. Samostatná příprava muzejních výstav, programů a publikací nebo instalací zpřístupněných památkových objektů.

11. platová třída

 1. Tvorba a správa sbírky nebo mobiliárních fondů mimořádného významu a rozsahu.
 2. Tvorba a organizace náročných nebo víceoborových muzejních výstav, programů, publikací a instalací zpřístupněných památkových objektů.
 3. Samostatné provádění a organizace týmových terénních výzkumů prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty.

12. platová třída

 1. Zpracovávání koncepcí sbírkotvorné činnosti a koncepcí instalací památkových objektů. Odborné pořádání a vědecké zpracovávání sbírky nebo mobiliárních fondů v širokých souvislostech. Kompletace autentických a rodových mobiliárních fondů.
 2. Organizace rozsáhlých výstavních projektů včetně mezinárodních, příprava a organizace náročných muzejních programů, výstav a expozic.
 3. Zpracovávání koncepcí ochrany sbírky nebo mobiliárních fondů.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce sbírkotvorné činnosti v širokých mezioborových souvislostech včetně organizace správy víceoborových sbírek nebo mobiliárních fondů mimořádného významu.
 2. Metodické usměrňování tvorby, správy a kompletace sbírek nebo mobiliárních fondů.
 3. Specializované zkoumání a zpracovávání sbírek nebo mobiliárních fondů včetně tvorby vědeckých katalogů sbírek a mobiliárních fondů.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499