Charakteristika: Kastelán zajišťuje a řídí správu a provoz rozsáhlých a významných památkových objektů a spolupracuje s památkovými ústavy a orgány státní správy při údržbě, rekonstrukcích a obnovách těchto objektů.

8. platová třída

 1. Zajišťování ochrany, provozu a správy nepřístupného památkového objektu bez mobiliárního fondu v jeho provozní době.
 2. Dohled nad prováděním obnovy nepřístupného památkového objektu bez mobiliárního fondu.
 3. Zajišťování průvodcovských činností a prezentace pro veřejnost na provozně samostatných částech rozsáhlých areálů.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování a správy nezpřístupněného a ke zpřístupnění nepřipravovaného památkového objektu s menším rozsahem mobiliárního fondu.
 2. Zajišťování průvodcovských činností a prezentace pro veřejnost přístupného památkového objektu s nižší provozní náročností (menší počet návštěvníků, menší rozsah areálu).

10. platová třída

 1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování a správy dočasně nepřístupného památkového objektu významného počtem mobiliáře a rozsahem areálu.
 2. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování, správy a prezentace přístupného památkového objektu se střední provozní náročností (rozsah mobiliáře, počet návštěvníků, velikost areálu).

11. platová třída

 1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování, správy a prezentace přístupného památkového objektu s vyšší než průměrnou provozní náročností (rozsah a význam mobiliáře, počet návštěvníků, výnosy a velikost areálu).
 2. Zajišťování provozu více provozně oddělených objektů se samostatnou prezentací veřejnosti pod jednou správou.
 3. Organizace návštěvnického provozu na více trasách za pomoci časové rezervace a početní regulace návštěvnosti.

12. platová třída

 1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, správy, prezentace a tvorby koncepce využívání významného památkového objektu s velkou provozní náročností (vysoké počty mobiliáře, vysoký počet návštěvníků a výnosů, rozsáhlé a provozně složité areály).
 2. Tvorba koncepce využívání významného památkového objektu, komplexní péče o mobiliární fond, zajišťování badatelských a průzkumných činností.
 3. Komplexní správa dvou a více přístupných památkových objektů spadajících do nižších velikostních skupin.
 4. Organizace návštěvnického provozu za pomoci rezervace, časové a početní regulace návštěvnosti v nadregionálním systému.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].