Charakteristika: Kastelán zajišťuje a řídí správu a provoz rozsáhlých a významných památkových objektů a spolupracuje s památkovými ústavy a orgány státní správy při údržbě, rekonstrukcích a obnovách těchto objektů.

8. platová třída

 1. Zajišťování ochrany, provozu a správy nepřístupného památkového objektu bez mobiliárního fondu v jeho provozní době.
 2. Dohled nad prováděním obnovy nepřístupného památkového objektu bez mobiliárního fondu.
 3. Zajišťování průvodcovských činností a prezentace pro veřejnost na provozně samostatných částech rozsáhlých areálů.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování a správy nezpřístupněného a ke zpřístupnění nepřipravovaného památkového objektu s menším rozsahem mobiliárního fondu.
 2. Zajišťování průvodcovských činností a prezentace pro veřejnost přístupného památkového objektu s nižší provozní náročností (menší počet návštěvníků, menší rozsah areálu).

10. platová třída

 1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování a správy dočasně nepřístupného památkového objektu významného počtem mobiliáře a rozsahem areálu.
 2. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování, správy a prezentace přístupného památkového objektu se střední provozní náročností (rozsah mobiliáře, počet návštěvníků, velikost areálu).

11. platová třída

 1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování, správy a prezentace přístupného památkového objektu s vyšší než průměrnou provozní náročností (rozsah a význam mobiliáře, počet návštěvníků, výnosy a velikost areálu).
 2. Zajišťování provozu více provozně oddělených objektů se samostatnou prezentací veřejnosti pod jednou správou.
 3. Organizace návštěvnického provozu na více trasách za pomoci časové rezervace a početní regulace návštěvnosti.

12. platová třída

 1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, správy, prezentace a tvorby koncepce využívání významného památkového objektu s velkou provozní náročností (vysoké počty mobiliáře, vysoký počet návštěvníků a výnosů, rozsáhlé a provozně složité areály).
 2. Tvorba koncepce využívání významného památkového objektu, komplexní péče o mobiliární fond, zajišťování badatelských a průzkumných činností.
 3. Komplexní správa dvou a více přístupných památkových objektů spadajících do nižších velikostních skupin.
 4. Organizace návštěvnického provozu za pomoci rezervace, časové a početní regulace návštěvnosti v nadregionálním systému.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499