Charakteristika: Památkář zabezpečuje odbornou přípravu a dohled nad komplexní péčí o památky. Zpracovává poznatky o konkrétních historických stavbách, objektech v chráněných územích, movitých památkách a mobiliárních souborech. Provádí stavebně historické průzkumy a analýzy památkových objektů a předmětů.

9. platová třída

 1. Samostatné odborné práce v oboru památkové péče, například provádění ucelených částí průzkumů a dokumentace památkového fondu.

10. platová třída

 1. Provádění základních průzkumů a dokumentace památkového fondu včetně přípravy odborných vyjádření k ochraně, obnově a využívání kulturních památek.

11. platová třída

 1. Samostatné provádění systémově náročných odborných prací v jednotlivých disciplinách památkové péče s úplnou orientací v problematice památkové péče, například posuzování návrhů na památkovou ochranu movitých a nemovitých věcí kulturní hodnoty včetně provádění šetření a zpracovávání odborných vyjádření a odborných metodik.
 2. Souhrnné zpracovávání výsledků průzkumů a vytváření oborových informačních a dokumentačních fondů.

12. platová třída

 1. Samostatné provádění specializovaných průzkumů památkového fondu a vyhodnocování jejich výsledků včetně vytváření specializovaných informačních a dokumentačních fondů v systému památkové péče.
 2. Koordinace systémově náročných odborných prací v několika disciplinách humanitních, přírodních a technických věd v oboru památkové péče.
 3. Zpracovávání expertních vyjádření a odborných metodik pro specializované činnosti v památkové péči.

13. platová třída

 1. Metodické usměrňování celostátního systému památkové péče a koordinace naplňování jeho hlavních funkcí.
 2. Tvorba celostátních koncepcí subsystémů památkové péče (ochrana, uchovávání nebo zprostředkovávání kulturních hodnot).
 3. Komplexní vyhodnocování výsledků základních a speciálních průzkumů památkového fondu a zpracovávání komplexních, velmi náročných odborných vyjádření zejména k obnově a využívání národních kulturních památek a památek zapsaných do Seznamu světového dědictví.

14. platová třída

 1. Koordinace tvorby celostátní koncepce a dlouhodobých výhledů rozvoje památkové péče, vytváření komplexního systému památkové péče a kulturního dědictví tvořeného zvlášť významnými sbírkami a mobiliárními fondy v České republice a v mezinárodním kontextu.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499