Charakteristika: Archeolog provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované archeologické prameny.

9. platová třída

 1. Provádění základních archeologických průzkumových prací a průzkumů včetně záchranných prací.
 2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů.
 3. Utváření a zprostředkovávání archeologických sbírek a fondů.

10. platová třída

 1. Provádění archeologických průzkumů nalezišť včetně jejich vyhodnocování.
 2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů v přímých vazbách na péči o památkový fond jak na úrovni odborných organizací památkové péče, tak na úrovni výkonu státní správy v přenesené působnosti nebo samosprávy, zejména při stavebním a územním řízení.
 3. Zpracovávání komplexní evidence, dokumentace a podmínek ochrany archeologického fondu.

11. platová třída

 1. Provádění archeologických výzkumných prací na významných rozsáhlých nalezištích značné historické hodnoty.
 2. Koordinace záchrany, ochrany a prezentace archeologických nalezišť včetně vyhodnocování výsledků výzkumu.
 3. Tvorba koncepcí a syntéz zabezpečení ochrany a záchrany archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.
 4. Komplexní odborné zpracovávání archeologických nálezů a sbírek.

12. platová třída

 1. Provádění archeologických výzkumných prací včetně koordinace ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť celostátního významu a vyhodnocování výsledků výzkumu.
 2. Tvorba koncepcí zachování archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.
 3. Zpracovávání a zhodnocování archeologických fondů celostátního významu.

13. platová třída

 1. Tvorba komplexních koncepcí zachování archeologického fondu nebo archeologických lokalit prohlášených za národní kulturní památky.
 2. Metodické usměrňování a celostátní koordinace archeologie.
 3. Komplexní vyhodnocování výsledků základních a speciálních průzkumů archeologického fondu a zpracovávání komplexních, velmi náročných odborných vyjádření zejména k ochraně a využívání archeologických lokalit prohlášených za národní kulturní památky a archeologického potenciálu lokalit památek zapsaných do seznamu světového dědictví.

14. platová třída

 1. Koordinace tvorby komplexních koncepcí zachování národního a světového archeologického fondu a archeologického dědictví.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499