Charakteristika: Archeolog provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované archeologické prameny.

9. platová třída

 1. Provádění základních archeologických průzkumových prací a průzkumů včetně záchranných prací.
 2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů.
 3. Utváření a zprostředkovávání archeologických sbírek a fondů.

10. platová třída

 1. Provádění archeologických průzkumů nalezišť včetně jejich vyhodnocování.
 2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů v přímých vazbách na péči o památkový fond jak na úrovni odborných organizací památkové péče, tak na úrovni výkonu státní správy v přenesené působnosti nebo samosprávy, zejména při stavebním a územním řízení.
 3. Zpracovávání komplexní evidence, dokumentace a podmínek ochrany archeologického fondu.

11. platová třída

 1. Provádění archeologických výzkumných prací na významných rozsáhlých nalezištích značné historické hodnoty.
 2. Koordinace záchrany, ochrany a prezentace archeologických nalezišť včetně vyhodnocování výsledků výzkumu.
 3. Tvorba koncepcí a syntéz zabezpečení ochrany a záchrany archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.
 4. Komplexní odborné zpracovávání archeologických nálezů a sbírek.

12. platová třída

 1. Provádění archeologických výzkumných prací včetně koordinace ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť celostátního významu a vyhodnocování výsledků výzkumu.
 2. Tvorba koncepcí zachování archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.
 3. Zpracovávání a zhodnocování archeologických fondů celostátního významu.

13. platová třída

 1. Tvorba komplexních koncepcí zachování archeologického fondu nebo archeologických lokalit prohlášených za národní kulturní památky.
 2. Metodické usměrňování a celostátní koordinace archeologie.
 3. Komplexní vyhodnocování výsledků základních a speciálních průzkumů archeologického fondu a zpracovávání komplexních, velmi náročných odborných vyjádření zejména k ochraně a využívání archeologických lokalit prohlášených za národní kulturní památky a archeologického potenciálu lokalit památek zapsaných do seznamu světového dědictví.

14. platová třída

 1. Koordinace tvorby komplexních koncepcí zachování národního a světového archeologického fondu a archeologického dědictví.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]