Charakteristika: Archivář komplexně zajišťuje předarchivní péči a výběr archiválií ve skartačním i mimoskartačním řízení, dohled nad spisovou službou a dále odbornou správu a ochranu archivních fondů a sbírek.

5. platová třída

 1. Zpracovávání archivních inventářů.

6. platová třída

 1. Provádění dílčích specializovaných archivních pořádacích a zpřístupňovacích prací podle stanovené metodiky.
 2. Samostatné vykonávání základních prací výpůjční služby, například kontrola výdeje a vracení archiválií včetně kontroly stavu vracených archiválií.
 3. Zpracovávání nových přírůstků rozmnožovacích ochranných a studijních kopií archiválií a provádění revizí a kontrol jejich stavu.
 4. Zpracovávání elektronických inventářů a jednoduchých databází v analogové nebo digitální podobě, archivních fondů a sbírek.
 5. Zhotovování digitálních kopií archiválií, jejich označování a vedení související evidence.

7. platová třída

 1. Pořádání a inventarizace archivních fondů a sbírek podle stanovené metodiky.
 2. Pořádání a zpřístupňování archivních souborů digitálních kopií a digitalizovaných (převedených) archiválií podle stanovené metodiky.
 3. Komplexní výkon archivní výpůjční služby.
 4. Vyhledávání, deponování archiválií, vedení badatelské evidence v listinné formě nebo na technických nosičích dat.

8. platová třída

 1. Odborná správa archivních fondů a sbírek a jejich revize.
 2. Provádění státního dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů (skartační řízení) a výběrem archiválií.
 3. Odborná správa archivních souborů digitálních kopií a digitalizovaných (převedených) archiválií.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby a odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů.
 2. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace jazykově a typologicky náročných archivních fondů a sbírek.

10. platová třída

 1. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti specializovaných archivních pracovišť.
 2. Zajišťování, uchovávání, ochrana a přípustné využívání svěřených částí Národního archivního dědictví.
 3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a výkon předarchivní péče.
 4. Koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví v působnosti archivů s celostátní působností.
 5. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti technických archivů pro klasifikované a neveřejné dokumenty.
 6. Zajišťování administrace a údržby databáze archivních fondů dokumentů, například NATO, Evropské unie.
 7. Kontrola dodržování ustanovení pro manipulaci s neutajovanými a klasifikovanými dokumenty cizí moci pro listinné a elektronické dokumenty.

11. platová třída

 1. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních rešerší, výkon kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby a odborného dohledu nad archivní a spisovou službou, příprava a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
 2. Zpracovávání nových metodických postupů a posuzování náročných pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací.
 3. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace složitých paleografických a jazykově náročných archivních fondů a sbírek. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních rešerší, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů a samostatné publikační činnosti.
 4. Zajišťování a organizace archivních pracovišť regionálního a odvětvového významu.
 5. Komplexní zajišťování odborné správy fondů a sbírek digitálního archivu v celostátní působnosti.

12. platová třída

 1. Koordinace činností samostatného archivního pracoviště.
 2. Zajišťování komplexní péče o uchovávání, ochranu a racionální využívání svěřených částí Národního archivního dědictví, koordinace přípravy vědeckých edic archivních fondů a sbírek nejvyšší kategorie (kulturních a národních kulturních památek).
 3. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací včetně ověřování technologických postupů.
 4. Mezinárodní spolupráce při zpracovávání specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.
 5. Metodická, konzultační a poradenská činnost v oblasti pořádacích, zpřístupňovacích, a edičních prací včetně péče o archiválie v celostátním rozsahu.

13. platová třída

 1. Komplexní koordinace činností velkých samostatných odborných pracovišť, členěných do většího počtu vnitřních organizačních jednotek a vykonávajících celostátní nebo oblastní působnost (pro území kraje nebo několika krajů).

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]