Charakteristika: Archivář komplexně zajišťuje předarchivní péči a výběr archiválií ve skartačním i mimoskartačním řízení, dohled nad spisovou službou a dále odbornou správu a ochranu archivních fondů a sbírek.

5. platová třída

 1. Zpracovávání archivních inventářů.

6. platová třída

 1. Provádění dílčích specializovaných archivních pořádacích a zpřístupňovacích prací podle stanovené metodiky.
 2. Samostatné vykonávání základních prací výpůjční služby, například kontrola výdeje a vracení archiválií včetně kontroly stavu vracených archiválií.
 3. Zpracovávání nových přírůstků rozmnožovacích ochranných a studijních kopií archiválií a provádění revizí a kontrol jejich stavu.
 4. Zpracovávání elektronických inventářů a jednoduchých databází v analogové nebo digitální podobě, archivních fondů a sbírek.
 5. Zhotovování digitálních kopií archiválií, jejich označování a vedení související evidence.

7. platová třída

 1. Pořádání a inventarizace archivních fondů a sbírek podle stanovené metodiky.
 2. Pořádání a zpřístupňování archivních souborů digitálních kopií a digitalizovaných (převedených) archiválií podle stanovené metodiky.
 3. Komplexní výkon archivní výpůjční služby.
 4. Vyhledávání, deponování archiválií, vedení badatelské evidence v listinné formě nebo na technických nosičích dat.

8. platová třída

 1. Odborná správa archivních fondů a sbírek a jejich revize.
 2. Provádění státního dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů (skartační řízení) a výběrem archiválií.
 3. Odborná správa archivních souborů digitálních kopií a digitalizovaných (převedených) archiválií.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby a odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů.
 2. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace jazykově a typologicky náročných archivních fondů a sbírek.

10. platová třída

 1. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti specializovaných archivních pracovišť.
 2. Zajišťování, uchovávání, ochrana a přípustné využívání svěřených částí Národního archivního dědictví.
 3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a výkon předarchivní péče.
 4. Koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví v působnosti archivů s celostátní působností.
 5. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti technických archivů pro klasifikované a neveřejné dokumenty.
 6. Zajišťování administrace a údržby databáze archivních fondů dokumentů, například NATO, Evropské unie.
 7. Kontrola dodržování ustanovení pro manipulaci s neutajovanými a klasifikovanými dokumenty cizí moci pro listinné a elektronické dokumenty.

11. platová třída

 1. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních rešerší, výkon kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby a odborného dohledu nad archivní a spisovou službou, příprava a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
 2. Zpracovávání nových metodických postupů a posuzování náročných pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací.
 3. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace složitých paleografických a jazykově náročných archivních fondů a sbírek. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních rešerší, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů a samostatné publikační činnosti.
 4. Zajišťování a organizace archivních pracovišť regionálního a odvětvového významu.
 5. Komplexní zajišťování odborné správy fondů a sbírek digitálního archivu v celostátní působnosti.

12. platová třída

 1. Koordinace činností samostatného archivního pracoviště.
 2. Zajišťování komplexní péče o uchovávání, ochranu a racionální využívání svěřených částí Národního archivního dědictví, koordinace přípravy vědeckých edic archivních fondů a sbírek nejvyšší kategorie (kulturních a národních kulturních památek).
 3. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací včetně ověřování technologických postupů.
 4. Mezinárodní spolupráce při zpracovávání specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.
 5. Metodická, konzultační a poradenská činnost v oblasti pořádacích, zpřístupňovacích, a edičních prací včetně péče o archiválie v celostátním rozsahu.

13. platová třída

 1. Komplexní koordinace činností velkých samostatných odborných pracovišť, členěných do většího počtu vnitřních organizačních jednotek a vykonávajících celostátní nebo oblastní působnost (pro území kraje nebo několika krajů).

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499