Charakteristika: Správní referent vězeňství řídí a kontroluje oblast správních činností ve vazebních věznicích a věznicích. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

8. platová třída

 1. Samostatné vedení evidencí o vězněných osobách a chovancích včetně zabezpečení součinnosti se soudy a státními zastupitelstvími při rozhodování o omezení osobní svobody, spojené s osobní odpovědností za jejich vedení.

9. platová třída

 1. Samostatné zajišťování odborných agend vězeňské služby podle právních předpisů upravujících výkon vazby, výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence podle vnitřního kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy a při nařizování výkonu soudních rozhodnutí, s celorepublikovou působností, spojené s osobní odpovědností za jejich dodržování.
 2. Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti vězeňské služby v oblasti zabezpečení práv vězněných osob a chovanců.

10. platová třída

 1. Koordinace činností vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence při zabezpečování agend mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, zejména vyhošťování, předávání a vydávání vězněných osob k výkonu trestu odnětí svobody do ciziny anebo z ciziny do výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody do České republiky.
 2. Koordinace činností a kontrola v oblasti práv vězněných osob a při nařizování výkonu soudních rozhodnutí, rozhodnutí státních zastupitelství, rozhodnutí ministra spravedlnosti a prezidenta republiky podle právních předpisů upravujících výkon vazby, výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence.

11. platová třída

 1. Koordinace, metodické usměrňování a odborný dohled nad činností vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence při zabezpečení mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních a při výkonu práv vězněných osob a obětí trestné činnosti.
 2. Příprava návrhů a vyřizování žádostí o umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců a kontrola stanovených postupů při umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců včetně posuzovací činnosti správního úřadu s celostátní působností.
 3. Koordinace dodržování profilací a kapacit ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.

12. platová třída

 1. Vypracování zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních nebo komunitárních předpisů v oblasti vězeňství včetně případného řešení věcně a právně složitých případů.
 2. Koordinace procesu umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců s celostátní působností včetně kontroly stanovených postupů.
 3. Analýza vývoje početních stavů vězněných osob a chovanců včetně prognóz dalšího vývoje, návrhů systémových opatření týkajících se umísťování, přemísťování a změn ubytovacích kapacit a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, organizačně technických a jiných hledisek.
 4. Tvorba koncepce zaměstnávání vězněných osob, koordinace hospodářských činností a strategií. Koordinace přípravy a realizace projektů, procesu výběru a hodnocení projektů v oblasti zaměstnávání vězněných osob.

13. platová třída

 1. Strategické plánování, koordinace a usměrňování správy vězeňství.
 2. Stanovování směrů finanční strategie a investičního rozvoje vězeňství.
 3. Tvorba koncepce rozvoje a koordinace systému zdravotních služeb poskytovaných zdravotnickými zařízeními vězeňské služby.

14. platová třída

 1. Stanovování strategických směrů rozvoje vězeňství.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].