Charakteristika: Správní referent vězeňství řídí a kontroluje oblast správních činností ve vazebních věznicích a věznicích. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

8. platová třída

 1. Samostatné vedení evidencí o vězněných osobách a chovancích včetně zabezpečení součinnosti se soudy a státními zastupitelstvími při rozhodování o omezení osobní svobody, spojené s osobní odpovědností za jejich vedení.

9. platová třída

 1. Samostatné zajišťování odborných agend vězeňské služby podle právních předpisů upravujících výkon vazby, výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence podle vnitřního kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy a při nařizování výkonu soudních rozhodnutí, s celorepublikovou působností, spojené s osobní odpovědností za jejich dodržování.
 2. Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti vězeňské služby v oblasti zabezpečení práv vězněných osob a chovanců.

10. platová třída

 1. Koordinace činností vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence při zabezpečování agend mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, zejména vyhošťování, předávání a vydávání vězněných osob k výkonu trestu odnětí svobody do ciziny anebo z ciziny do výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody do České republiky.
 2. Koordinace činností a kontrola v oblasti práv vězněných osob a při nařizování výkonu soudních rozhodnutí, rozhodnutí státních zastupitelství, rozhodnutí ministra spravedlnosti a prezidenta republiky podle právních předpisů upravujících výkon vazby, výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence.

11. platová třída

 1. Koordinace, metodické usměrňování a odborný dohled nad činností vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence při zabezpečení mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních a při výkonu práv vězněných osob a obětí trestné činnosti.
 2. Příprava návrhů a vyřizování žádostí o umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců a kontrola stanovených postupů při umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců včetně posuzovací činnosti správního úřadu s celostátní působností.
 3. Koordinace dodržování profilací a kapacit ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.

12. platová třída

 1. Vypracování zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních nebo komunitárních předpisů v oblasti vězeňství včetně případného řešení věcně a právně složitých případů.
 2. Koordinace procesu umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců s celostátní působností včetně kontroly stanovených postupů.
 3. Analýza vývoje početních stavů vězněných osob a chovanců včetně prognóz dalšího vývoje, návrhů systémových opatření týkajících se umísťování, přemísťování a změn ubytovacích kapacit a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, organizačně technických a jiných hledisek.
 4. Tvorba koncepce zaměstnávání vězněných osob, koordinace hospodářských činností a strategií. Koordinace přípravy a realizace projektů, procesu výběru a hodnocení projektů v oblasti zaměstnávání vězněných osob.

13. platová třída

 1. Strategické plánování, koordinace a usměrňování správy vězeňství.
 2. Stanovování směrů finanční strategie a investičního rozvoje vězeňství.
 3. Tvorba koncepce rozvoje a koordinace systému zdravotních služeb poskytovaných zdravotnickými zařízeními vězeňské služby.

14. platová třída

 1. Stanovování strategických směrů rozvoje vězeňství.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499