2. platová třída

 1. Mytí, asanace a sterilizace laboratorního skla a aparatur.
 2. Obsluha destilačního přístroje.
 3. Vedení evidence vzorků.
 4. Stanovování sušiny v organických vzorcích.

3. platová třída

 1. Příprava jednosložkových roztoků.
 2. Provádění dílčích úkonů základních mikrobiologických testů.

4. platová třída

 1. Provádění jednoduchých sériových chemických, mikrobiologických a biochemických analýz včetně základního vyhodnocování.
 2. Příprava vícesložkových roztoků.
 3. Jednoduchá příprava vzorků pro analýzy hlavních složek.

5. platová třída

 1. Ucelené provádění analýz vzorků jednoduchými instrumentálními metodami.
 2. Samostatné zakládání a vyhodnocování mikrobiologických pokusů nevyžadující speciální přístup k bezpečnosti práce v souvislosti s patogenitou organizmů.
 3. Vícestupňová příprava vzorků pro analýzy hlavních složek.

6. platová třída

 1. Ucelené provádění speciálních analýz vzorků jednoduchými instrumentálními metodami.
 2. Vypracovávání ucelených souborů výsledků včetně jejich vyhodnocování a dokumentace.
 3. Samostatná vícestupňová příprava a úprava vzorků pro stopovou analýzu.
 4. Dekontaminace laboratorního skla pro účely stopové analýzy a pro biologické a mikrobiologické rozbory vyžadující vysoký stupeň čistoty včetně obsluhy speciální myčky a kontroly kvality procesu.

7. platová třída

 1. Samostatné provádění nejsložitějších laboratorních operací, například měření pH, mineralizace a extrakce včetně základních prací v laboratorním informačním a řídícím systému.
 2. Speciální práce na složitých přístrojích včetně ověřování jejich funkce.
 3. Dekontaminace speciálního laboratorního skla pro účely ultrastopové analýzy včetně kontroly kvality procesu.
 4. Samostatné provádění mikrobiologických rozborů včetně analýz s patogenními mikroorganizmy kromě původců závažných infekčních chorob.

8. platová třída

 1. Samostatné laboratorní práce výzkumného a vývojového charakteru.
 2. Příprava základních a pracovních standardních a kalibračních roztoků pro instrumentální analýzu se zajišťováním plné metrologické návaznosti.
 3. Ověřování správné funkce laboratorních přístrojů, jejich nastavování a naprogramování včetně diagnostiky běžných závad a kontroly kvality procesu.
 4. Samostatné provádění laboratorních prací za použití různých metod a vícestupňových prací, například vícestupňových syntéz, analýz a preparací látek, základní validace přístrojů a metod včetně prací v laboratorním informačním a řídícím systému.
 5. Samostatné provádění laboratorní identifikace semen, klíčenců, škůdců či patogenů.

9. platová třída

 1. Provádění specializovaných laboratorních vyšetření biologického materiálu nebo potravin, například elektroforézou pomocí genetických bílkovinných markérů.
 2. Kontrola kvality laboratorních metod a jejich validace v souladu s příručkou kvality laboratoře.
 3. Provádění náročných laboratorních prací za použití více speciálních přístrojů s různým programovým vybavením včetně pokročilé diagnostiky závad a jejich odstraňování v rozsahu doporučeném výrobcem a zajišťování náležitého stavu metrologického ověření.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]