10. platová třída

 1. Aplikace poznatků psychologie v podmínkách organizace.
 2. Provádění psychologických vyšetření podle standardních metod a pokynů.
 3. Navrhování opatření k aplikaci poznatků psychologie při výcviku jednotlivců a skupin.

11. platová třída

 1. Samostatné zajišťování prací v psychodiagnostice, poskytování poradenských a psychoterapeutických služeb. Poskytování psychologického, rozvodového a porozvodového poradenství. Samostatné provádění psychosociálních vyšetření a diagnostiky v předmanželské, manželské a rodinné sféře.
 2. Poskytování krizové intervence.
 3. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. Provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí a mládeže podle stanovených postupů.
 4. Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů. Psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou dětí, žáků a studentů.

12. platová třída

 1. Komplexní zajišťování psychoterapeutických služeb, rodinného, předmanželského a manželského poradenství. Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství a psychoterapie. Rozvodové a porozvodové poradenství včetně mediace dohod o porozvodovém uspořádání. Odborná pomoc specialistům poradenské služby v daném regionu. Práce s rodinami ohroženými alkoholismem a jinými závislostmi, rodinami ohroženými nezaměstnaností, domácím násilím, s rodinami pečujícími o těžce zdravotně postižené děti apod. Metodická pomoc sociálním pracovníkům.
 2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích.
 3. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou způsobilostí, například provádění diferenciální diagnostiky psychických poruch a odchylek, posuzování vhodnosti a efektu psychoterapie či rehabilitace, odolnosti vůči zátěži z hlediska zdravotního. Spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace.
 4. Samostatné provádění náročných kontaktních činnosti zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
 5. Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.
 6. Tvorba metodických a koncepčních materiálů z oblasti psychologického poradenství a prevence ve školství.
 7. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.
 8. Provádění bilanční diagnostiky.

13. platová třída

 1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství, například řešení obzvláště složitých případů rodin ohrožených sociální patologií, rodin zasažených nezaměstnaností, domácím násilím, rodin pečujícím o těžce zdravotně postižených dětí i rodin ohrožených syndromem týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte.
 2. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti vzdělávání a pedagogicko-psychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání a volbu životní dráhy jednotlivců a skupin dětí, žáků a studentů.
 3. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb ve školství.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499