Charakteristika: Samostatný projektant / konstruktér navrhuje a realizuje konstrukční řešení nových strojů, zařízení a výrobků.

7. platová třída

 1. Jednoduché projekční práce podle náčrtků, pokynů nebo běžných postupů. Vypracovávání výkresů a projekčních podkladů dílčích částí jednoduchých systémů podle dispozic.
 2. Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů.

8. platová třída

 1. Zpracovávání projekčních podkladů jednodušších sestav nebo k jednotlivým úsekům projektů staveb, technologických zařízení nebo uspořádání provozů a provádění složitých prací v projekci podle rámcových dispozic. Stanovování technických podmínek.
 2. Vypracovávání projektových podkladů k jednodušším částem projektů stavebních objektů, staveb, technologických zařízení a rekonstrukcí nebo uspořádání provozů.
 3. Vypracovávání podkladů investorské přípravy staveb pro územní dokumentaci, pro typizační práce nebo pro rozpočty projektovaných staveb.
 4. Zpracovávání projektových dokumentací staveb, které nevyžadují složitější řešení, například drobných pozemních staveb a montovaných typových objektů z lehkých a nevelkých dílů nebo běžně používaných konstrukcí a technologií.
 5. Projektová řešení jednodušší přenosové a spojovací technologie.
 6. Jednoduché projektové práce v oblasti vytápění a elektroinstalace administrativních, obytných a podobných budov.
 7. Zpracovávání jednodušších konstrukčních řešení, stanovování základních technických podmínek, parametrů a rámcových technických instrukcí, například pro výrobu pomocných přípravků a nástrojů.

9. platová třída

 1. Samostatná řešení dílčích projektových úkolů méně složitých objektů nebo jednodušších ucelených částí staveb. Vypracovávání složitějších dispozičních a detailních konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí, technologických zařízení a uspořádání provozů. Zpracovávání rozpočtů stavebních a provozních souborů.
 2. Zpracovávání projektových dokumentací montovaných přízemních staveb, jiných pozemních objektů s jednoduchým založením nebo adaptací složitějších stavebních objektů.
 3. Konstrukční řešení výrobků a samostatné navrhování nových modelů, vzorů a tvarů výrobků nebo částí souborů a celků, například jednoúčelových strojů a zařízení.

10. platová třída

 1. Samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb, technologických zařízení nebo uspořádání provozních procesů včetně zpracovávání a projednávání projektových dokumentací a územně plánovacích podkladů se zainteresovanými orgány a organizacemi.
 2. Zpracovávání projektů stavebních a technologických částí.
 3. Konstrukční řešení složitých výrobků a zařízení, například technických a technologických zařízení řízených elektronickými systémy. Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a vzorů. Provádění konstrukčního dozoru.

11. platová třída

 1. Samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb a technologických zařízení včetně jejich projednávání s příslušnými orgány a organizacemi. Navrhování podstatných změn a rekonstrukcí provozů a projektů na nové uspořádání provozů s vysokou mechanizací a automatizací. Zajišťování funkce generálního projektanta na příslušných stavbách a autorského dozoru.
 2. Samostatné tvůrčí řešení konstrukcí nových technických zařízení nebo výrobků založených na funkčně nových principech, například prototypů nových strojů a zařízení a modernizace technologického zařízení.

12. platová třída

 1. Zpracovávání projektových dokumentací rozsáhlých a složitých investičních celků, popřípadě jejich nejnáročnějších stavebních a technologických částí.
 2. Tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například konstrukční řešení investičních celků nebo rozsáhlých technologických celků.

13. platová třída

 1. Koordinace přípravy úvodních projektů nejobtížnějších a mimořádně složitých staveb, progresivních technologických celků a typizačních a podobných prací této úrovně.
 2. Zpracovávání a projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací rozsáhlých a složitých územních celků.
 3. Koordinace a tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například koordinace skupiny konstruktérů při konstrukčním řešení rozsáhlých investičních celků, unikátních technologických komplexů a zařízení.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499