Charakteristika: Referent silniční dopravy připravuje soubory podkladů pro vedení správního řízení včetně samostatného vyměřování správních poplatků v oblasti silniční nákladní dopravy a připravuje podklady pro vedení správního řízení v oblasti mezinárodní silniční osobní dopravy a zpracovává ucelenou agendu souborů licencí a povolení pro provozování mezinárodní linkové osobní dopravy. Provádí dílčí kontrolní činnosti v provozu MHD.

6. platová třída

  1. Organizační zajišťování provozu, údržby, oprav, pojištění a hospodárného využívání dopravních prostředků, mechanizačních prostředků apod. Organizace provozu menšího počtu osobních automobilů včetně provozu garáží.

7. platová třída

  1. Zajišťování dopravy v organizačně složitých podmínkách. Koordinace jízd jednotlivých stejnorodých vozidel, dopravních a přepravních prostředků a řidičů, popřípadě jiných zaměstnanců v oblasti dopravy. Organizační zajišťování provozuschopnosti dopravních prostředků, způsobilosti řidičů a ostatních zaměstnanců v oblasti dopravy. Zajišťování agendy pojištění v působnosti útvaru dopravy.
  2. Samostatná kontrola celkového stavu stejnorodých druhů motorových vozidel před výjezdem s rozhodnutím o provozu vozidla nebo způsobu provedení oprav.

8. platová třída

  1. Organizace velkého rozsahu pravidelných a nepravidelných jízd vozidel a posádek podle objednávek uživatelů dopravy. Plánování a optimalizace tras.
  2. Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby různorodých dopravních prostředků a jiných zařízení včetně návrhů na vyřazování starých a pořizování nových. Zajišťování a plánování údržby a oprav potřebných materiálů a surovin pro provoz dopravy, například pohonných hmot, maziv a náhradních dílů.
  3. Zajišťování dopravy a přepravy velkého množství materiálu, zboží a osob prostřednictvím cizích dopravců.

9. platová třída

  1. Koordinace, usměrňování a komplexní zajišťování přepravy prostřednictvím různých druhů dopravy (silniční, železniční, vodní, kombinované a další).
  2. Usměrňování a koordinace vnitřní technologické dopravy s dopravou cizích dopravců.
  3. Zajišťování dopravy a přepravy nebezpečných nákladů. Plánování a optimalizace tras zimní údržby silniční sítě ve vymezeném územním celku.

10. platová třída

  1. Plánování a optimalizace tras zimní údržby dálnic a stanovených silnic 1. třídy.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499