Charakteristika: Referent silniční dopravy připravuje soubory podkladů pro vedení správního řízení včetně samostatného vyměřování správních poplatků v oblasti silniční nákladní dopravy a připravuje podklady pro vedení správního řízení v oblasti mezinárodní silniční osobní dopravy a zpracovává ucelenou agendu souborů licencí a povolení pro provozování mezinárodní linkové osobní dopravy. Provádí dílčí kontrolní činnosti v provozu MHD.

6. platová třída

  1. Organizační zajišťování provozu, údržby, oprav, pojištění a hospodárného využívání dopravních prostředků, mechanizačních prostředků apod. Organizace provozu menšího počtu osobních automobilů včetně provozu garáží.

7. platová třída

  1. Zajišťování dopravy v organizačně složitých podmínkách. Koordinace jízd jednotlivých stejnorodých vozidel, dopravních a přepravních prostředků a řidičů, popřípadě jiných zaměstnanců v oblasti dopravy. Organizační zajišťování provozuschopnosti dopravních prostředků, způsobilosti řidičů a ostatních zaměstnanců v oblasti dopravy. Zajišťování agendy pojištění v působnosti útvaru dopravy.
  2. Samostatná kontrola celkového stavu stejnorodých druhů motorových vozidel před výjezdem s rozhodnutím o provozu vozidla nebo způsobu provedení oprav.

8. platová třída

  1. Organizace velkého rozsahu pravidelných a nepravidelných jízd vozidel a posádek podle objednávek uživatelů dopravy. Plánování a optimalizace tras.
  2. Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby různorodých dopravních prostředků a jiných zařízení včetně návrhů na vyřazování starých a pořizování nových. Zajišťování a plánování údržby a oprav potřebných materiálů a surovin pro provoz dopravy, například pohonných hmot, maziv a náhradních dílů.
  3. Zajišťování dopravy a přepravy velkého množství materiálu, zboží a osob prostřednictvím cizích dopravců.

9. platová třída

  1. Koordinace, usměrňování a komplexní zajišťování přepravy prostřednictvím různých druhů dopravy (silniční, železniční, vodní, kombinované a další).
  2. Usměrňování a koordinace vnitřní technologické dopravy s dopravou cizích dopravců.
  3. Zajišťování dopravy a přepravy nebezpečných nákladů. Plánování a optimalizace tras zimní údržby silniční sítě ve vymezeném územním celku.

10. platová třída

  1. Plánování a optimalizace tras zimní údržby dálnic a stanovených silnic 1. třídy.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].