8. platová třída

 1. Provozování kryptografických prostředků a systémů vyžadujících specializovanou přípravu.
 2. Provádění bezpečnostní správy jednoduchého kryptografického systému.
 3. Výroba a testování kryptografického materiálu.
 4. Zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů podle návodu a provozní dokumentace. Provádění opravárenské a údržbářské činnosti manuálního charakteru u spojového, technického a technologického zařízení, které není zajištěno servisním nebo dodavatelským způsobem. Podílení se na odpovídajícím aktivování pracoviště v případě mimořádných událostí.
 5. Organizace a zajišťování dílčího provozu radiokomunikační služby a výpočetní sítě, zajišťování kódování zpráv. Výkon správy šifry. Lokalizace a odstraňování poruch speciálního zařízení výpočetních systémů. Spolupráce na odpovídajícím aktivování pracoviště v případě mimořádných situací.

9. platová třída

 1. Komplexní koordinace provozu kryptografického pracoviště.
 2. Provádění bezpečnostní správy kryptografických systémů.
 3. Provádění specializovaných činností při výrobě, testování nebo evidenci kryptografického materiálu.
 4. Zajišťování složitých odborných úkolů organizace provozu, údržby, oprav, obnovy a rozvoje radiokomunikačních zařízení na jednotlivých úsecích komunikací. Zajišťování operativního (dispečerského) řízení složitého provozu zahraničních radiových spojů a operačního styku s vysílacím střediskem, kódování zpráv. Zajišťování a provádění odborných a opravářských prací a údržby komplexních technologických zařízení vysílacího střediska (včetně výpočetních systémů), jejich oživování, uvádění do provozu a testování. Správa banky dat.

10. platová třída

 1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů.

11. platová třída

 1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů s rezortní působností.
 2. Výkon samostatných, vysoce specializovaných odborných činností při výrobě kryptografického materiálu.

12. platová třída

 1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů s celostátní působností.

2. Provádění vysoce specializovaných kryptoanalytických činností s celostátní působností.

3. Navrhování a tvůrčí aplikace nových technologických a metodických postupů při výrobě kryptografického materiálu.

13. platová třída

1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých nebo specializovaných kryptografických systémů s mezinárodní působností.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]