9. platová třída

 1. Příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic.
 2. Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, stanovování optimálních způsobů realizace a zpracovávání zadávacích listů.
 3. Zpracovávání návrhů investičních plánů.
 4. Příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce.
 5. Provádění technického dozoru stavebníka.
 6. Příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení.

10. platová třída

 1. Zajišťování přípravy investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod. Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce.
 2. Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny.
 3. Posuzování technickoekonomických zadání investic z hlediska finančního zajištění.

11. platová třída

 1. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů, a zpracovávání odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů.
 2. Stanovování způsobů realizace investic a průzkum finančních zdrojů, navrhování, kontraktace a koordinace účastníků investic, projektantů, dodavatelů apod. Zajišťování a koordinace kolaudačních řízení u stavebních investic.

12. platová třída

 1. Koordinace a stanovování koncepčních záměrů rozsáhlých investičních činností včetně koordinace všech účastníků přípravy a realizace investičních činností.
 2. Koordinace a usměrňování přípravy a realizace projektů veřejných investic a rekonstrukcí s celostátní, krajskou nebo působností v rámci hlavního města Prahy.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce veřejného investování a zadávání veřejných zakázek pro realizaci celostátních komplexních politik, například obrany, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, dopravy nebo sociálního a ekonomického rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy včetně komplexní věcné koordinace a usměrňování nejrozsáhlejších projektů veřejných investic s mezinárodními návaznostmi.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499