7. platová třída

 1. Samostatné určování technologických postupů a způsobů provádění konzervace a ukládání různých druhů vojenské techniky a materiálu v rámci odborné pomoci vojskům Armády České republiky.
 2. Provádění technické vstupní, mezioperační a výstupní kontroly konzervace a ukládání vojenské techniky a materiálu podle stanovených technologických postupů a technických podmínek u vojsk Armády České republiky.

8. platová třída

 1. Stanovování technologických postupů a technických podmínek ucelených částí výrob využívajících běžné univerzální stroje a zařízení, omezený rozsah a kvalitu surovin a materiálů, nástrojů, přípravků apod.
 2. Stanovování průběhu provozních činností zajišťovaných větším počtem zaměstnanců a se značnou intenzitou vazeb mezi dílčími provozními jednotkami, popřípadě s využíváním složitějšího provozního zařízení, například údržba strojů a zařízení, stavební údržba.
 3. Poskytování metodické pomoci v oblasti konzervace, ochrany a skladování vojenské techniky a materiálu.
 4. Stanovování technologických postupů při pěstování a sklizni rostlin.
 5. Aplikace speciálních opatření na úseku ochrany rostlin.
 6. Stanovování technologických postupů chovu zvířat.
 7. Kontrola užitkovosti hospodářských zvířat.

9. platová třída

 1. Určování technologických postupů výrobních a provozních systémů s vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například tváření a obrábění kovů, chemická úprava povrchů, opravy dopravních prostředků.
 2. Samostatné zpracovávání technických podmínek, norem, normativů a technologických postupů pro systém konzervace, ochrany a skladování vojenské techniky a materiálu.
 3. Samostatné zpracovávání technologických normativů pro proces mikrofilmování knihovních fondů a dlouhodobé archivace mikrofilmů, vyhodnocování nestandardních vlivů pomocí diagnostických zařízení a navrhování změn a úprav technologických postupů.
 4. Samostatné určování a usměrňování specializovaných pěstebních postupů.
 5. Samostatné určování specializovaných technologických postupů chovu zvířat.

10. platová třída

 1. Komplexní zajišťování vysoce specializovaných pyrotechnických činností v oblasti výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice a jejích elementů.
 2. Komplexní zajišťování technologické přípravy provozu rostlinné výroby.
 3. Komplexní zajišťování technologické přípravy provozu živočišné výroby.
 4. Určování technologií nejsložitějších výrob, procesů a provozů, například zkoušení a oprav speciálních vojenských technických komplexů s řídícími systémy.

11. platová třída

 1. Ověřování a aplikace poznatků výzkumu a vývoje na úseku technologie pěstování a sklizně rostlin.
 2. Ověřování a aplikace poznatků výzkumu a vývoje ve výživě a chovu zvířat.
 3. Stanovování a uplatňování technologických postupů prováděných oprav silniční sítě a silničního majetku.
 4. Komplexní zajišťování technologické přípravy náročných výrob, například speciálních jednoúčelových strojů a zařízení, investičních celků.

12. platová třída

 1. Komplexní zajišťování technologické přípravy nejsložitějších a nejnáročnějších provozů a výrob, využívajících speciální technická a technologická zařízení a s velmi vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například opravy a údržby silniční a dálniční sítě.
 2. Komplexní zajišťování technologické přípravy nejsložitějších a nejnáročnějších výrobních celků a systémů, například speciálních vojenských technických systémů.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].