Charakteristika: Statistik vykonává práce související se sběrem statistických údajů včetně provádění jednoduchých logických kontrol.

4. platová třída

 1. Vyhotovování a vedení dílčích evidencí, přehledů, seznamů a kartoték.

5. platová třída

 1. Příprava, sběr a zpracovávání statistických údajů a dat.
 2. Provádění místních statistických šetření podle daných postupů.
 3. Pořizování a vedení statistik a evidencí podle závazných postupů.

6. platová třída

 1. Vedení časových řad, údržba statistických souborů a příprava statistických podkladů pro další použití.
 2. Odborné zpracovávání podkladů pro tvorbu projektů statistických zjišťování.
 3. Vedení celostátních statistik ve vymezené oblasti.
 4. Sběr, kontrola a zpracovávání dat a údajů při provádění statistických šetření.

7. platová třída

 1. Zajišťování rozsáhlých sběrů dat a kontrola průběhu zpracování.
 2. Vedení celostátních evidencí.

8. platová třída

 1. Provádění prověrek správnosti statistických dat na místě jejich zjišťování.
 2. Odborné zpracovávání dílčích částí statistických analýz.
 3. Organizace statistického zjišťování ve vymezené věcné nebo územní působnosti včetně zajišťování požadavků na charakteristiky statistického souboru.

9. platová třída

 1. Koordinace provádění celostátních statistických šetření.

10. platová třída

 1. Věcná analýza požadavků uživatelů statistických informací, jejich transformace do podoby statistických ukazatelů pro poskytování informačních služeb a vymezování kriterií definování souborů respondentů.
 2. Stanovování jednotných celostátních statistických postupů ve vymezené oblasti.
 3. Zpracovávání nestandardních výstupů a analytických vyhodnocování výsledků statistických zjišťování podle stanovených postupů.
 4. Organizace složitých celostátních statistických výběrových šetření.

11. platová třída

 1. Tvorba celostátních metodických zásad a nástrojů statistiky, například definování ukazatelů, tvorba statistických číselníků a statistických klasifikací.
 2. Komplexní správa statistických registrů v rámci statistické služby.
 3. Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických zjišťování odvětvových a průřezových statistik. Hodnocení konzistence statistických zjišťování a jejich porovnávání s ostatními dostupnými zdroji.
 4. Odborné zpracovávání podkladů a syntéza souborů statistických a dalších údajů pro přípravu analýz a predikcí.

12. platová třída

 1. Tvorba matematicko-statistických metod pro výběrová zjišťování a jejich dopočty a inputace. Tvorba a aplikace metod sezónního očišťování, hodnocení a řízení kvality dat.
 2. Tvorba metodiky celostátních úsekových statistik, jejich analýz a kvalifikované odhady vývoje makrospolečenských ukazatelů.
 3. Provádění analýz pro ověřování konzistence statistických dat a zpracovávání aktuálních analytických případových studií a materiálů.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499