Charakteristika: Manažer kvality zodpovídá za tvorbu, řízení a rozvoj systému kvality, optimalizuje procesy managementu kvality, prosazuje a aplikuje moderní metody a nástroje managementu kvality v celé organizaci, zodpovídá za tvorbu interních směrnic a norem systému kvality a zajišťuje jejich dodržování.

8. platová třída

 1. Sledování a kontrola kvality služeb poskytovaných orgány a organizacemi veřejných služeb a správy (dále jen „veřejných služeb“) podle stanovených postupů.

9. platová třída

 1. Zajišťování požadované úrovně kvality poskytovaných veřejných služeb a správa systému kvality veřejných služeb v organizaci.
 2. Hodnocení kvality a porovnávání úrovně veřejných služeb podle zavedených metod a navrhování opatření ke zvyšování jejich úrovně v organizaci.
 3. Samostatné provádění specializované kontroly dodržování systému hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb v organizaci, vyhodnocování jejích výsledků a navrhování opatření na zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb.
 4. Jednání s dodavateli o kvalitě dodávek a s odběrateli o kvalitě veřejných služeb.

10. platová třída

 1. Tvorba a zavádění systému kvality veřejných služeb v organizaci. Tvorba vnitřních nebo aplikace oborových standardů kvality veřejných služeb a metod sledování a měření kvality veřejných služeb včetně provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru zvyšování a hodnocení kvality veřejných služeb.
 2. Koordinace zajišťování požadované úrovně a správy systému kvality poskytovaných veřejných služeb v organizaci. Aplikace metod a nástrojů pro řízení kvality veřejných služeb. Koordinace akreditace kvality veřejných služeb podle standardů kvality.
 3. Analýza výsledků kontrolní činnosti v oblasti hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb v návaznosti na organizační uspořádání, dělbu činností nebo tok informací v procesech výkonu státní správy nebo samosprávy včetně předkládání návrhů na jejich optimalizaci.

11. platová třída

 1. Tvorba systému kvality poskytovaných vysoce kvalifikovaných veřejných služeb. Koordinace zajišťování požadované úrovně kvality a správy systému kvality poskytovaných vysoce kvalifikovaných veřejných služeb v organizaci včetně zavádění metod a nástrojů pro řízení kvality těchto veřejných služeb a koordinace akreditace kvality veřejných služeb.
 2. Tvorba procedurálních, personálních, provozních a jiných standardů kvality vymezeného dílčího okruhu veřejných služeb. Aplikace oborových standardů vysoce kvalifikovaných veřejných služeb.
 3. Zajišťování informační metodické pomoci, metodické, poradenské nebo konzultační činnosti v oblasti hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb nebo jednotného porovnávání úrovně těchto služeb včetně spolupráce s poradenskými a certifikačními subjekty.
 4. Tvorba systému kvality akreditované laboratoře včetně zpracování příručky kvality.

12. platová třída

 1. Tvorba oborových standardů kvality veřejných služeb.
 2. Tvorba metod a nástrojů pro řízení kvality veřejných služeb.

13. platová třída

 1. Koordinace činnosti ústředních správních úřadů a orgánů samosprávy v oblasti hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb.
 2. Tvorba celostátní koncepce hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce celostátní politiky kvality poskytovaných veřejných služeb.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].