Charakteristika: Referent majetkové správy zajišťuje správu rozsáhlého majetku a majetkových souborů včetně údržby tohoto majetku.

4. platová třída

 1. Příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za služby za užívání bytů a nebytových prostor a ostatních služeb poskytovaných při jejich užívání.
 2. Fyzický soupis majetku.
 3. Shromažďování požadavků na opravy a údržbu majetku podle druhu.
 4. Organizace provozu zasedacích místností a sálů.

5. platová třída

 1. Propočty a sumarizace hodnot a porovnávání fyzických a účetních stavů majetku.
 2. Výpočty úhrad za užívání majetku podle obecných metodik nebo předpisů.
 3. Zajišťování drobných oprav a údržby majetku.

6. platová třída

 1. Provádění inventur, zpracovávání inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku.

7. platová třída

 1. Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem.
 2. Komplexní zajišťování správy jednotlivých částí majetkových souborů.
 3. Sledování čerpání rozpočtu na správu majetku. Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a fakturovaných částek za pořízený majetek. Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu.

8. platová třída

 1. Zajišťování správy majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchovávání, prodeje nebo jiných forem dispozice.
 2. Sestavování plánů majetkové správy podle propočtů, sumarizací, výsledků inventur a potřeb.
 3. Souhrnné zpracovávání návrhů smluv při správě majetku.
 4. Organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování majetkové správy (nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice) a metodické usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách.
 2. Komplexní zajišťování jednotlivých věcně a právně složitých forem dispozice s rozsáhlými a různorodými majetkovými soubory organizace.

10. platová třída

 1. Komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice.
 2. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.

11. platová třída

 1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování správy značně rozsáhlých a různorodých majetkových souborů rozmístěných na více místech nebo v zahraničí. Navrhování komerčního využití majetku včetně ekonomických analýz, metodik a opatření.
 2. Zajišťování specializovaných odborných činností v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční.
 3. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.

12. platová třída

 1. Komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]