Charakteristika: Administrativní pracovník zajišťuje administrativně-technické práce a organizační úkoly.

1. platová třída

 1. Přenášení nebo jiné manipulace s dokumenty nebo kancelářskými pomůckami a materiálem.

2. platová třída

 1. Zaprotokolovávání dokumentů a vedení jejich evidence.
 2. Pořizování dat na nosná média.

3. platová třída

 1. Vykonávání různorodých administrativních prací podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí.
 2. Opisování textů z rukopisů nebo psaní podle diktátů nebo zvukových záznamů.
 3. Skenování dokumentů včetně vizuální kontroly.

4. platová třída

 1. Práce s textovým editorem.
 2. Zajišťování chodu podatelny a výpravny.
 3. Vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných předpisů. Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů.

5. platová třída

 1. Zajišťování skartačního řízení.
 2. Zajišťování chodu elektronické podatelny.
 3. Vedení spisové evidence obsahující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně jejich ukládání a přípravy skartačního řízení podle příslušných předpisů.
 4. Práce s databázovým systémem nebo tabulkovým procesorem včetně vytváření a doplňování datových a textových databank řízených uživatelským programem nebo systémem a vytváření předprogramovaných tabulek, grafů apod.

6. platová třída

 1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty.
 2. Zajišťování skartačního řízení materiálů obsahujících utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
 3. Komplexní zajišťování podatelny pro více vojenských útvarů.
 4. Provádění doručování a úkonů prostřednictvím datových schránek ve stanoveném rozsahu.

7. platová třída

 1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace nebo údaje chráněné podle příslušných právních předpisů nebo koordinace více spisoven.
 2. Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek.
 3. Komplexní zajišťování služby podací stanice s oblastní a celoarmádní působností.

8. platová třída

 1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně koordinace činností více spisoven.
 2. Usměrňování a koordinace spisové služby včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).

9. platová třída

 1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování rozsáhlé spisové služby (více spisoven) a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).
 2. Příprava, zajišťování a sledování provozu elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě. Odborná pomoc uživatelům elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů pracujících s utajovanými i neutajovanými dokumenty v digitální podobě.

10. platová třída

 1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování spisové služby se složitým členěním, s působností na celém území státu, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).
 2. Zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby s rozsáhlým členěním, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
 3. Shromažďování uživatelských požadavků na rozvoj elektronického systému spisové služby a jejich kategorizace, tvorba návrhů a zadání pro dodavatele elektronického systému spisové služby v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě včetně přípravy a zajišťování provozu těchto systémů středního rozsahu (do 200 uživatelů) a školení a ověřování znalostí uživatelů z této oblasti.
 4. Příprava elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech pracujících s utajovanými i neutajovanými dokumenty v digitální podobě pro mimořádné události a stavy.

11. platová třída

 1. Zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby se složitým členěním a s působností na celém území státu, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
 2. Posuzování elektronických systémů spisové služby nebo informačních systémů pro správu dokumentů ve vztahu k architektuře elektronického systému spisové služby a vazeb na okolní informační systémy pro správu dokumentů včetně komplexní přípravy a zajišťování provozu těchto systémů velkého rozsahu (nad 200 uživatelů). Tvorba modelů nezbytných pro jednoznačné zadání požadavků rozvoje a úprav dodavateli elektronického systému spisové služby v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499