Každé povolání jako je hasič, pracovník ministerstva nebo tajemník na krajském úřadě má doporučenou platovou třídu, do které patří. Platová třída se může být pro stejné povolání různá a je závislá na pracovní náplni konkrétní pozice sjednané v pracovní smlouvě. Například zdravotní sestra může za standardních podmínek spadat do platové třídy 9, ale pokud vykonává "vysoce specializované ošetřovatelské úkony" může mít platovou třídu 12.

A právě k popisu náplně jednotlivých tříd slouží nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Stanovuje zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat a to podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Zde najdete platové tabulky pro veřejný sektor.

Seznam povolání a rozpětí platových tříd

1. ČÁST

Díl 1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE

  Profese Platová třída
1.01.01 administrativní a spisový pracovník 1-11 
1.01.02  sekretář  4-6
1.01.03  asistent  7-13 
1.01.04  referent majetkové správy 4-12 
1.01.05  referent zahraničních vztahů  6-8,10 
1.01.06  pracovník vztahů k veřejnosti  3-13 
1.01.07  organizační pracovník  6-12 
1.01.08 kontrolor 7-13
1.01.09 interní auditor 10-13
1.01.10 manažer kvality 8-14
1.01.11 bezpečnostní referent 6-12
1.01.12 koordinační, projektový a programový pracovník 8-13
1.01.13 referent fondů evropské unie a ekonomické spolupráce se zahraničím 10-14
1.01.14 statistik 4-12

Díl 1.02 PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE

  Profese Platová třída
1.02.01 personalista 7-13
1.02.02 mzdový účetní 7-10
1.02.03 účetní 6-12
1.02.04 rozpočtář 7-12
1.02.05 finanční referent 7-12
1.02.06 pokladník 4-7
1.02.07 obchodní referent 7-12
1.02.08 zásobovač 7-9
1.02.09 propagační referent 7-9

Díl 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

  Profese Platová třída
1.03.01 programátor 8-12
1.03.02 správce informačních a komunikačních technologii (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací) 8-13
1.03.03 systémový inženýr 11-13
1.03.04 projektant informačních a komunikačních systémů 11-14
1.03.05 správce operačního systému 11-13
1.03.06 analytik informačních a komunikačních technologií 10-13
1.03.07 vývojový pracovník systému výpočetní techniky 13,14
1.03.08 operátor informačních a komunikačních technologií 5-9

Díl 1.04 PROVOZNĚ-TECHNICKÉ PRÁCE

  Profese Platová třída
1.04.01 technolog 7-12
1.04.02 investiční referent 9-13
1.04.03 mistr 8-11
1.04.04 dispečer 8-10
1.04.05 zkušební technik 8-10
1.04.06 metrolog 8-11
1.04.07 revizní technik 8,9
1.04.08 technicky pracovník 7-12
1.04.09 pracovník kryptografické ochrany 8-13
1.04.10 balistik 8-10
1.04.11 dopravní referent 6-10
1.04.12 projektant, konstruktér 7-13
1.04.13 architekt (urbanista) 10-14
1.04.14 zahradní architekt 7-12

Díl 1.05 SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE

  Profese Platová třída
1.05.01 psycholog 10-13
1.05.02 laborant 2-9
1.05.03 přírodovědní analytik-diagnostik 10-13
1.05.04 kaplan 11-13
1.05.05 pečující osoba v dětské skupině  6-9

Díl 1.06 SPOLEČNÉ PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE

  Profese Platová třída
1.06.01 domovník 2-4
1.06.02 posel 1,2
1.06.03 rozmnožovač 1-4
1.06.04 skladník 2-6
1.06.05 strojník-topič 2-7
1.06.06 uklízeč 1-4
1.06.07 vážný 1,2
1.06.08 vratný 1-3
1.06.09 řidič motorových vozidel 4-7
1.06.10 manipulační dělník 1-3
1.06.11 bezpečnostní pracovník 4-7
1.06.12 telefonista 2,3,5-7

2. ČÁST

Díl 2.01 DOPRAVA

  Profese Platová třída
2.01.01 dělník v dopravě 2,3
2.01.02 silničář 3-7
2.01.03 letecký mechanik 4-9
2.01.04 mechanik letadlových přístrojů 4-8
2.01.05 řidič motorových vozíků 2,3
2.01.06 strojvedoucí 5-7
2.01.07 traťový dělník 2-4
2.01.08 traťový strojník 4-7
2.01.09 posunovač 5,6
2.01.10 řídící letového provozu 7,8,10-12
2.01.11 letecký technik 9-12
2.01.12 pracovník letištního, letištního provozního a radiotechnického zabezpečení 7-12
2.01.13 palubní průvodčí 7,8
2.01.14 velitel letadla, pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní operátor, palubní technik 8-14
2.01.15 vůdce plavidla 6-7

Díl 2.02 JUSTICE

  Profese Platová třída
2.02.01 justiční pracovník 7-14
2.02.02 pracovník odborného zacházení ve vězeňství 9-13
2.02.03 referent správy vězeňství 8-14

Díl 2.03 KNIHOVNICTVÍ, ARCHIVNICTVÍ 

  Profese Platová třída
2.03.01 knihovník 6-14
2.03.02 archivář 5-13

Díl 2.04 KULTURA

  Profese Platová třída
2.04.01 archeolog 9-14 
2.04.02 památkář  9-14
2.04.03 správce památkových objektů (kastelán)  8-12
2.04.04 správce depozitáře  8-10 
2.04.05 kurátor sbírkových a mobiliárních fondů  9-13 
2.04.06 preparátor  7-12 
2.04.07 dokumentátor  6-12 
2.04.08 restaurátor  8-14 
2.04.09 průvodce 4-8
2.04.10 konzervátor  7-12 
2.04.11 výstavář  7-12 
2.04.12 promítač  3-5,7 
2.04.13 archeologický dělník  3,4 
2.04.14 zřízenec v kulturních zařízeních  2-4 
2.04.15 maskér-umělecký maskér  7-9 
2.04.16 vlásenkář  5-7 
2.04.17 šperkař (desinatér)  6,7 
2.04.18 modistka-čepičářka  4-6 
2.04.19 aranžér-výtvarník  7,8 
2.04.20 mechanik jevištní technologie 
2.04.21 garderobiér  4,5 
2.04.22 krejčí scénických kostýmů a krojů  6-8 
2.04.23 obuvník scénické a krojové obuvi 6-8
2.04.24 rekvizitář  3-5 
2.04.25 modelář výstavních modelů  4-6 
2.04.26 umělecký čalouník a dekoratér 6-8
2.04.27 umělecký kovář a zámečník  5-9 
2.04.28 umělecký malíř 6-8
2.04.29 umělecký štukatér a kašér 6-8 
2.04.30  umělecký truhlář 5-9 
2.04.31  výrobce v lidové umělecké výrobě 6-9 
2.04.32  edukátor v kultuře 4-7 
2.04.33 registrátor specialista 8-12 

Díl 2.05 OBCHODNÍ PROVOZ

  Profese Platová třída
2.05.01 cukrář-moučníkář 4-6
2.05.02 kuchař 3-7
2.05.03 číšník 2-6
2.05.04 prodavač 2-5
2.05.05 pracovník obchodního provozu 1-6
2.05.06 provozář 4-9

<Díl 2.06 POLYGRAFIE

  Profese Platová třída
2.06.01 dělník v tiskárně 3,4
2.06.02 knihař 5-8
2.06.03 sazeč  4-9
2.06.04 tiskař  4-9
2.06.05 montážník v polygrafii  5-7
2.06.06 reprodukční fotograf  6-8
2.06.07 grafik  9-13

Díl 2.07 PUBLICISTIKA

  Profese Platová třída
2.07.01 technický redaktor 9,10
2.07.02 redaktor, novinář 9-12
2.07.03 tlumočník-překladatel 10-12
2.07.04 tlumočník českého znakového jazyka 10-13
2.07.05 přepisovatel pro neslyšící 9-11

Díl 2.08 SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  Profese Platová třída
2.08.01 pracovník v sociální službách 4-9
2.08.02 sociální pracovník 10-13

 

Díl 2.09 SPORT

  Profese Platová třída
2.09.01 instruktor sportu 11-14
2.09.02 trenér 10-13
2.09.03 servisní pracovník sportu, specialista 9

Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

  Profese Platová třída
2.10.01 referent společné státní správy a samosprávy 4-16 
2.10.02 referent fiskální politiky, rozpočtu a financování   8-14 
2.10.03 referent mimosoudního řešení sporů na finančním trhu   11-14 
2.10.04 referent finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků   10-12 
2.10.05 referent správy cen   8-12 
2.10.06 referent správy daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění   6-14 
2.10.07 referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků   9-15 
2.10.08 referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů   9-15 
2.10.09 referent školství, výchovy a vzdělávání   8-11, 13, 14 
2.10.10 referent pro mládež, tělovýchovu a sport   9-13 
2.10.11 referent správy výzkumu a vývoje   11-15 
2.10.12 referent správy kultury a ochrany památkového fondu   6-12 
2.10.13 referent sociálních věcí   6, 8-13 
2.10.14 referent správy zdravotnictví   6-12 
2.10.15 referent všeobecné správy vnitřních věcí státu   6-11, 14, 15 
2.10.16 referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby   8-13 
2.10.17 referent správy průmyslu a obchodu   6-15 
2.10.18 referent živnostenského úřadu   7-12 
2.10.19 referent správy místního rozvoje   10-15 
2.10.20 referent územního plánování a stavebního řádu   8-15 
2.10.21 referent pro zemědělství, potravinářský průmysl a lesní a vodní hospodářství   7-13 
2.10.22 referent bezpečnosti státu   6-15 
2.10.23 referent společných činností dopravní soustavy státu   10-15 
2.10.24 referent pro dráhy a drážní dopravu   9-12 
2.10.25 referent pro silniční a městskou dopravu   8-13 
2.10.26 referent pro civilní letectví   10-12 
2.10.27 referent pro vnitrozemskou plavbu a vodní cesty   10-13 
2.10.28 referent pro pozemní komunikace   9-13 
2.10.29 referent rozvoje systému veřejné správy   10-13 
2.10.30 referent životního prostředí  6-12 
2.10.31 referent odborného zabezpečení činnosti vlády   10-14 
2.10.32 referent informačních systémů veřejné správy   6-13 
2.10.33 referent rozvoje územních samosprávných celků   9-14 
2.10.34 referent správy osobních údajů   10-13 
2.10.35 pracovník informačního centra   8-11 
2.10.36 kontrolor nejvyššího kontrolního úřadu   12-15 

Díl 2.11 STAVEBNICTVÍ

  Profese Platová třída
2.11.01 stavební dělník  2-4
2.11.02 stavební strojník  4-6
2.11.03 tesař  4-8
2.11.04 zedník  4-8
2.11.05 instalatér-topenář  5-7
2.11.06 podlahář  3,4
2.11.07 pokrývač  4-6
2.11.08 klempíř  4-7
2.11.09 dlaždič-asfaltér  3-6

Díl 2.12 STROJÍRENSTVÍ

  Profese Platová třída
2.12.01 automechanik  4-7
2.12.02 brusič kovů  4-7
2.12.03 dělník ve výrobě akumulátorů  3,4
2.12.04 elektromechanik  4-8
2.12.05 provozní elektrikář  5-7
2.12.06 frézař  3-8
2.12.07 galvanizér  3-6
2.12.08 zámečník  4-8
2.12.09 lakýrník  3-6
2.12.10 mechanik  4-8
2.12.11 mechanik elektronických zařízení  4-8
2.12.12 mechanik meřících a regulačních zařízení  4-7
2.12.13 mechanik optických přístrojů  3-5,7,8
2.12.14 modelář  5-7
2.12.15 montér potrubář  4-6
2.12.16 nástrojář  4-8
2.12.17 puškař  5-8
2.12.18 dělmistr  4-7
2.12.19 zbrojíř  4-7
2.12.20 rytec kovů  4-8
2.12.21 strojní zámečník  3-6
2.12.22 soustružník kovů  3-8
2.12.23 svářeč kovů  3-7
2.12.24 karosář  5-7

Díl 2.13 TELEKOMUNIKACE-SPOJE

  Profese Platová třída
2.13.01 mechanik radiotelekomunikačních zařízení  4-8
2.13.02 mechanik spojovacích zařízení  5-8
2.13.03 montér anténních zařízení  5-8
2.13.04 montér kabelových telekomunikačních sítí  5-8

Díl 2.14 UMĚNÍ A UMĚLECKÁ REALIZACE

  Profese Platová třída
2.14.01 dramaturg  11-13
2.14.02 režisér, asistent režie  8-14
2.14.03 choreograf, asistent choreografa  9-14
2.14.04 baletní mistr  10,11
2.14.05 sbormistr  11-13
2.14.06 dirigent, asistent dirigenta  8-14
2.14.07 scénograf  13
2.14.08 herec, herec s loutkou  10-13
2.14.09 člen orchestru, souboru, sboru  8, 10-13
2.14.10 sólista  10-13
2.14.11 korepetitor  9,10
2.14.12 lektor dramaturgie  9
2.14.13 taneční, hlasový pedagog  10
2.14.14 koncertní mistr  12-14
2.14.15 nápověda  4-6
2.14.16 specialista titulkovacího zařízení  8
2.14.17 inspicient  5-7
2.14.18 zvukař, mistr zvuku  6-9
2.14.19 osvětlovač, mistr osvětlení  6-9
2.14.20 specialista videozáznamu  6,7,9,10
2.14.21 produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník  5-12
2.14.22 tajemník uměleckého provozu  9-12
2.14.23 pracovník techniky scény a orchestru  3-7

Díl 2.15 VÝZKUM A VÝVOJ

  Profese Platová třída
2.15.01 výzkumný a vývojový pracovník 12-16

Díl 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

  Profese Platová třída
2.16.01 učitel   8-14 
2.16.02 vychovatel  8-12 
2.16.03 speciální pedagog   11-13 
2.16.04 pedagog volného času  8-13 
2.16.05 asistent pedagoga  4-9 
2.16.06 akademický pracovník   12-15 
2.16.07 metodik pro vzdělávání   12 
2.16.08 lektor-instruktor   6-12 

Díl 2.17 ZEMĚMĚŘICTVÍ

  Profese Platová třída
2.17.01 figurant  1-3
2.17.02 kartograf  7-11
2.17.03 geograf  8-12
2.17.04 geodet  7-11

Díl 2.18 ZEMĚDĚLSTVÍ

  Profese Platová třída
2.18.01 chovatel, instruktor a metodik výcviku služebních zvířat  5-11
2.18.02 chovatel zvířat  3-7
2.18.03 kočí  4,5
2.18.04 opravář zemědělských strojů  3-7
2.18.05 traktorista-mechanizátor  4-7
2.18.06 kovář-podkovář  6,7
2.18.07 zahradník  4-7
2.18.08 pěstitel plodin  2-7
2.18.09 lesník  2-7
2.18.10 lesní  7-9
2.18.11 polesný  10,11
2.18.12 revírník  10
2.18.13 lesní správce  11,12
2.18.14 veterinární technik  8,9
2.18.15 veterinární lékař  11-14
2.18.16 zoolog  9-13
2.18.17 řezník  5,6

Díl 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ

  Profese Platová třída
2.19.01 sanitář  3-5
2.19.02 autoptický laborant  5
2.19.03 řidič zdravotnické dopravní služby, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby  5-8
2.19.04 zubní instrumentářka  5,6
2.19.05 masér ve zdravotnictví, masér nevidomý a slabozraký ve zdravotnictví  5
2.19.06 ošetřovatel  5-7
2.19.07 dezinfektor  5
2.19.08 asistent zubního technika  7
2.19.09 nutriční asistent  7
2.19.10 ortoticko-protetický technik  7
2.19.11 laboratorní asistent  7
2.19.12 praktická sestra  7-9
2.19.13 všeobecná sestra  10-12
2.19.14 porodní asistentka  10-12
2.19.15 ergoterapeut  9-11
2.19.16 radiologický asistent  9-11
2.19.17 zdravotní laborant  9-11
2.19.18 zdravotně sociální pracovník  9-11
2.19.19 optometrista  9, 10
2.19.20 ortoptista  9, 10
2.19.21 asistent ochrany a podpory veřejného zdraví  9, 10
2.19.22 ortotik-protetik  9, 10
2.19.23 nutriční terapeut  9-11
2.19.24 zubní technik  9, 10
2.19.25 dentální hygienistka  9-11
2.19.26 zdravotnický záchranář  10-12
2.19.27 farmaceutický asistent  9, 10
2.19.28 biomedicínský technik  9-11
2.19.29 biotechnický asistent  9-11
2.19.30 radiologický technik  9-11
2.19.31 adiktolog  9-11
2.19.32 psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog  11-14
2.19.33 logoped ve zdravotnictví, klinický logoped  12, 13
2.19.34 zrakový terapeut  11-13
2.19.35 fyzioterapeut, odborný fyzioterapeut  9-13
2.19.36 radiologický fyzik  11-14
2.19.37 odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků  11-13
2.19.38 biomedicínský inženýr  11-14
2.19.39 odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví  11-14
2.19.40 farmaceut  11-14
2.19.41 zubní lékař  11-15
2.19.42 lékař  11-15
2.19.43 arteterapeut, pracovní terapeut  7-10
2.19.44 dětská sestra  10-12
2.19.45 behaviorální technik  7-9
2.19.46 asistent behaviorálního analytika  9-10
2.19.47 behaviorální analytik  11-13

Díl 2.20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  Profese Platová třída
2.20.01 meteorolog 5-13
2.20.02 hydrolog 8-13
2.20.03 pracovník ochrany čistoty ovzduší 8-13
2.20.04 pracovník ochrany přírody a krajiny 3-5,7-14

Díl 2.21 OSTATNÍ PRÁCE

  Profese Platová třída
2.21.01 čistič kanalizačních zařízení  3-6
2.21.02 chemik  3-8
2.21.03 krejčí  3-7
2.21.04 mechanik akordeonů a foukacích harmonik  3-7
2.21.05 mechanik klávesových hudebních nástrojů  3-8
2.21.06 mechanik strunných hudebních nástrojů  3-7
2.21.07 mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů  3-7
2.21.08 obuvník  2-7
2.21.09 sedlář-manžetář  4-6
2.21.10 čalouník a dekoratér  3-7
2.21.11 strojník vodohospodářských zařízení  3-6
2.21.12 malíř a natěrač  4-6
2.21.13 potápěč  7,8
2.21.14 truhlář  3-7
2.21.15 dělník lázeňských a rekreačních zařízení  1,2
2.21.16 dělník prádelen a čistíren  1-3
2.21.17 chemik prádelen a čistíren  4-6
2.21.18 opravář strojů a zařízení  6,7
2.21.19 fotograf  4-7
2.21.20 holič  3,4
2.21.21 kondiční masér  3,4
2.21.22 plavčík  3,4
2.21.23 razítkář  3-6
2.21.24 dělník čistění města  1-3
2.21.25 školník  3-6
2.21.26 převozník  4,5
2.21.27 hrobník  2-5
2.21.28 pracovník kremačního zařízení  3-5
2.21.29 pracovník pohřební služby  4,5
2.21.30 hasič  5-10
2.21.31 strážník  5, 7-13