Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb.

2.2. Vězeňská služba České republiky

2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání

5. tarifní třída - inspektor

 1. Zajišťování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky včetně její koordinace v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně.
 2. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace pro zastávání funkcí ve Vězeňské službě České republiky.

7. tarifní třída - komisař

 1. Tvorba metodiky výuky a výcviku vysoce specializovaných pyrotechnických činností. Stanovování postupů při provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů jako podklad pro výuku a výcvik. Zpracovávání technologických postupů a učebních pomůcek.
 2. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných činností zaměřených na získání odborné způsobilosti pro zastávání funkcí ve Vězeňské službě České republiky a pro kvalifikační a rekvalifikační kurzy.
 3. Koordinace a metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech Vězeňské služby České republiky.
 4. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech s působností na celém území České republiky a v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně, metodický dohled a koordinace služební přípravy v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně.
 2. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku včetně tvorby metodiky speciálního výcviku specialistů útvaru s působností na celém území České republiky.
 3. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií při výkonu činností ve Vězeňské službě.

9. tarifní třída - rada

 1. Tvorba koncepce stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků pro plnění kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem.

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

2.2.2. Další činnosti

3. tarifní třída - asistent

 1. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů technickými prostředky v terénu, provádění údržby technických prostředků nutných k výkonu práce.

4. tarifní třída - vrchní asistent

 1. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů ve ztížených podmínkách, například ve vodních nádržích, podzemních prostorách.

5. tarifní třída - inspektor

 1. Ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů a munice do ručních protitankových zbraní.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin a výbušných předmětů, navrhování způsobů ničení, ničení výbuchem na místě nebo v trhací jámě, organizační zabezpečování přepravy a doprovodu k trhací jámě nebo k místu určenému k likvidaci.
 2. Výkon pyrotechnických prací v souvislosti s ochranou života a zdraví určených osob i objektů zvláštního významu a provádění pyrotechnických úkonů při nestandardních situacích i při možných teroristických útocích výbušninou nebo výbušným předmětem.
 3. Delaborace výbušných předmětů v rámci zkušební a analytické činnosti.

7. tarifní třída - komisař

 1. Zabezpečování a výkon specializované pyrotechnické činnosti při vyhledávání, manipulaci, delaboraci a zneškodňování munice, výbušnin a nástražných výbušných systémů.
 2. Výkon složitých expertíz z oboru kriminalistické pyrotechniky se samostatnou volbou technických postupů.
 3. Určování způsobu likvidace veškeré munice, výbušnin a výbušných předmětů.
 4. Provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany včetně stanovení metodiky výuky a výcviku.
 2. Koordinace pracovních činností pyrotechnických skupin s policejními složkami a úřady místní správy.
 3. Provádění nejsložitějších expertíz z oboru kriminalistické pyrotechniky.

Zpět na obsah katalogu činností v bezpečnostních sborech.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]