1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů

5. tarifní třída - inspektor

 1. Samostatný výkon dílčích činností při přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

 1. Výkon základních operativně pátracích činností a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky.
 2. Samostatný výkon specializovaných činností při přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti.
 3. Koordinace operačních činností v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů, výkon určených opatření za mimořádných událostí a krizových stavů.
 4. Výkon odborných kriminalisticko-technických činností v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 5. Výkon základních operativně pátracích činností a odborných kriminalisticko-technických činností při přípravě a používání technických prostředků.
 6. Výkon nejnáročnějších specializovaných operativně pátracích činností.

7. tarifní třída - komisař

 1. Výkon náročných operativně pátracích činností a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky.
 2. Výkon náročných odborných činností při přípravě a používání technických prostředků v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 3. Výkon náročných odborných činností při přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti.
 4. Samostatné zajišťování specializovaných kriminalisticko-technických, expertizních a znaleckých činností.
 5. Výkon specializovaných odborných činností v zásahové jednotce v útvaru s působností na celém území České republiky.
 6. Samostatné provádění náročných analytických a informačních podpor pro řídící činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

 1. Výkon vysoce náročných operativně pátracích činností a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci nebo vyšetřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 2. Výkon vysoce náročných odborných činností při přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti, koordinace týmu vytvořeného k provádění zkoušek.
 3. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování výkonu činnosti v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 4. Výkon vysoce specializovaných kriminalisticko-technických, expertizních a znaleckých činností v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 5. Koordinace specifických činností a zajišťování součinnostních vztahů v rámci mezinárodní spolupráce na úrovni Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 6. Samostatné provádění metodického odborného dohledu a usměrňování výkonu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 7. Samostatná koordinační činnost v oblasti pátrání, trestního řízení a operativně pátracích činností, včetně koordinace spolupráce s jinými státními orgány a mezinárodní bezpečnostní spolupráce s inspekčními orgány jiných států.
 8. Koordinace a komplexní zajišťování specializovaných operativně pátracích činností včetně odborných činností při přípravě a používání technických prostředků v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 9. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů a samostatné provádění metodického odborného dohledu a vysoce náročných kontrol v oblasti činnosti operačních středisek.
 10. Koordinace operačního a informačního střediska s působností na celém území České republiky.
 11. Koordinace činností při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a pracovišť Generální inspekce bezpečnostních sborů na celém území České republiky.
 12. Výkon vysoce náročných odborných činností při přípravě, koordinaci a zajištění úkolů operativní dokumentace s působností na celém území České republiky.

9. tarifní třída - rada

 1. Výkon nejnáročnějších forem operativně pátrací činnosti a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci nebo vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 2. Stanovování způsobů řešení mimořádně složitých případů trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky s celostátním nebo mezinárodním dopadem.
 3. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení organizace a provádění zkoušek spolehlivosti, včetně metodického řízení, organizace a kontroly.
 4. Tvůrčí a koncepční zpracovávání návrhů opatření k předcházení protiprávní činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky na základě sledování a vyhodnocování informací o této protiprávní činnosti.
 5. Tvorba metodických doporučení dalším bezpečnostním sborům v oborech taktiky a strategie boje proti kriminalitě příslušníků a zaměstnanců jednotlivých bezpečnostních sborů, prevence této trestné činnosti, vývoje forem a metod policejní praxe.
 6. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení nejnáročnějších analýz a hodnocení metod, forem a účinnosti opatření při zajišťování bezpečnostní politiky v působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 7. Tvorba koncepce výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů a jejích útvarů.
 8. Koordinace a usměrňování výkonu komplexu policejních činností v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů a jejich součinnosti v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů na celém území České republiky, organizace a řízení jejich vzájemné součinnosti.
 9. Metodické usměrňování a koordinace činností při přípravě vnitroresortních i vládních analýz v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
 10. Tvorba koncepce a stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 11. Koordinace nasazení sil a prostředků při speciálních operacích v rámci použití operativně pátracích prostředků a odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a koordinace specializovaných a kriminalisticko-technických činností.
 12. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení mezinárodní bezpečnostní spolupráce s inspekčními orgány jiných států.
 13. Tvorba koncepce pátrání, trestního řízení, operativně pátrací činnosti v oblasti odhalování organizované trestné činnosti včetně stanovování základních směrů spolupráce s ostatními orgány s celostátní působností, s příslušnými orgány jiných států a s mezinárodními organizacemi a institucemi.
 14. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
 15. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
 16. Stanovování postupů, komplexní řešení organizace, metodické řízení, organizace a kontrola činností operativní dokumentace.

10. tarifní třída - vrchní rada

 1. Stanovování hlavních směrů činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci nebo vyšetřování trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů a při předcházení této trestné činnosti.
 2. Stanovování hlavních směrů činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů při provádění zkoušek spolehlivosti.
 3. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 4. Komplexní koordinace a zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajištění bezpečnosti státu.

11. tarifní třída - vrchní státní rada

 1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku České republiky.
 2. Komplexní koordinace Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Zpět na obsah katalogu činností v bezpečnostních sborech.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]