Nařízení vlády č. 104/2005 Sb. - Katalog činností v bezpečnostních sborech (2022 aktualizováno)

Tímto nařízením se stanoví katalog činností ve výkonu služby v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky a Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Specifické činnosti

Ostatní činnosti

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

  1. koordinací - činnosti, které spočívají v aktivním působení na složky systému, jenž je vymezen příkladem činnosti (obory, agendy, činnosti), k dosažení jejich souladu,
  2. zajišťováním - činnosti s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů, které jsou vymezeny příkladem činnosti,
  3. komplexními činnostmi - činnosti, které zahrnují všechny části daného celku (systému), vymezeného příkladem činnosti,
  4. metodickým usměrňováním - určování jednotných obecně platných způsobů dosažení určitého cíle,
  5. koncepcí - vedoucí idea, myšlenková osnova a vůdčí záměr,
  6. oborem - ucelená oblast společenských, technických nebo přírodních nauk, které jsou zpravidla i obsahem studia akreditovaných studijních programů, a
  7. agendou - souhrn věcně souvisejících činností, které tvoří ucelenou část určitého oboru včetně vazeb na ostatní agendy tohoto oboru.