Pěstounská péče

Je to typ náhradní rodinné péče, která je podporována od státu a to formou peněžní pomoci. Základní rozdíl mezi pěstounstvím a adopcí je ten, že u pěstounství se pěstoun nestává zákonným zástupcem dítěte. Nemá tudíž na dítě vyživovací povinnost, která zůstává na státu. Ten proto pěstounům vyplácí pěstounské dávky. Jaká je v roce 2020 odměna pěstouna za pěstounskou péči? Jaké dávky může pěstoun čerpat? Vše se dozvíte v našem textu.

Příspěvek na péči

Jedná se o sociální dávku, která je určena osobám, které kvůli svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc od ostatních. Zákon stanovuje čtyři stupně závislosti, které se odvíjí od míry základních životních potřeb, u kterých potřebují osoby asistenci. Příspěvek na péči pro seniora je asi nejčastějším určením této dávky. Jaký je tedy příspěvek na péči od 1.1.2020? Zjistíte v pokračovaní tohoto textu.

Pohřebné

Pohřebné je sociální dávka, určená k úhradě nákladů týkajících se vypravení pohřbu. Není závislá na příjmu žadatele a podmínky pro její získání, včetně formuláře žádosti o pohřebné najdete v textu níže.